• Aktuality

Aktuality

7. června 2023

Docentka Věra Sokolová se stala novou děkankou FHS UK

„Učit mladé lidi je výsada, které bychom si měli vážit a měli bychom s touto příležitostí odpovědně a kreativně zacházet.“ S těmito slovy se ujala funkce děkanky Fakulty humanitních studií UK docentka Věra Sokolová. Během slavnostní inaugurace ve Vlasteneckém sále Karolina ji ve středu 7. června do funkce uvedla rektorka UK Milena Králíčková. Ta s velkým nadšením kvitovala pět priorit, se kterými chce Věra Sokolová fakultu následující čtyři roky vést.


Rektorka UK profesorka Milena Králíčková předává Věře Sokolové jmenovací dekret (zleva).
Rektorka UK profesorka Milena Králíčková předává Věře Sokolové jmenovací dekret (zleva).


Docentka Věra Sokolová, která vystudovala historii a antropologii a dlouhodobě se věnuje tématu rovných příležitostí (tomu se také věnuje článek, který o práci docentky Sokolové vyšel v univerzitním magazínu UK Forum), se o vedoucí post na FHS UK ucházela spolu s bývalou proděkankou docentkou Gabrielou Málkovou. Akademický senát FHS UK pak Věru Sokolovou v tajném hlasování zvolil jako kandidátku na funkci děkanky na svém zasedání, které se konalo 30. března a kterého se zúčastnilo všech patnáct členů senátu. Docentka Sokolová přitom získala silný mandát třinácti hlasů. Protikandidátka dostala jeden hlas, jeden z přítomných se zdržel hlasování.


Předsedkyně Akademického senátu FHS UK Jana Wohlmuth Markupová, bývalá děkanka Marie Pětová, rektorka UK Milena Králíčková a nová děkanka Věra Sokolová (zleva).
Předsedkyně Akademického senátu FHS UK Jana Wohlmuth Markupová, bývalá děkanka Marie Pětová, rektorka UK Milena Králíčková a nová děkanka Věra Sokolová (zleva).


Na slavnostní inauguraci končící děkanka Marie Pětová, která FHS UK vedla osm let, tedy dvě po sobě jdoucí funkční období, poděkovala svým kolegům za podporu a spolupráci a popřála mnoho úspěchů a sil v nové funkci Věře Sokolové. Marie Pětová pak vzpomínala na těžká období, kterými musela fakultu provést, ať už to byla implementace novely vysokoškolského zákona a zavedení systému institucionálních akreditací nebo období pandemie nemoci covid-19. Ta největší výzva ji a její tým však čekala v technicky a finančně náročné přestavbě bývalé menzy 17. listopadu v pražské Libni na nové sídlo FHS UK.Architektonicky oceňovaná budova podle návrhů studia Kuba & Pilař architekti byla slavnostně otevřená na podzim pandemického roku 2020 (v univerzitním magazínu UK Forum vyšel rozhovor s architektem Ladislavem Kubou o celém projektu). Studující i vyučující ji však kvůli epidemiologické situaci začali plně využívat až po opadnutí největší covidové vlny.Jak rektorka UK Milena Králíčková, tak nová děkanka FHS UK Věra Sokolová na středeční inauguraci poděkovaly Marii Pětové a vyzdvihly to, v jak sebevědomou instituci fakultu proměnila.


Rektorka UK Milena Králíčková ocenila práci, kterou končící děkanka FHS UK Marie Pětová odvedla pro univerzitu, zlatou pamětní medailí UK.
Rektorka UK Milena Králíčková ocenila práci, kterou končící děkanka FHS UK Marie Pětová odvedla pro univerzitu, zlatou pamětní medailí UK.


Na slavnostním zasedání v Karolinu pak rektorka UK Milena Králíčková předala Věře Sokolové děkanský řetěz a slavnostně ji uvedla do funkce. Nová děkanka následně představila pět priorit, které spolu se svým týmem považuje za strategické a důležité a které chce v době, kdy fakultu povede, prosazovat.


„Především je to internacionalizace naší fakulty v širokém smyslu slova. To vnímám jako zásadní téma. Dále pak zvyšování viditelnosti fakulty, sdílení mezinárodních zkušeností, vysílání a přijímaní studentů. S tím souvisí i důležitost projektové činnosti a zapojování do mezinárodních grantů. Tam jako fakulta máme veliké rezervy,“ zdůraznila.


Zaměřit se chce také na zlepšování pedagogických kompetencí. „Učit mladé lidi je podle mě výsada, které bychom si měli vážit a měli bychom s touto příležitostí odpovědně a kreativně zacházet. Když to budeme dělat dobře, tak se nám to mnohokrát vrátí. V tomto kontextu je naší čtvrtou prioritou kultivace vstřícného a bezpečného akademického prostředí a rovné příležitosti. Chceme vytvářet takové zázemí, v němž mohou všichni naplňovat svůj potenciál,“ vysvětlila nová děkanka a také předsedkyně Rady pro rovné příležitosti na UK a členka podskupiny Evropské komise pro Inclusive Gender Equality ve vědě a vzdělávání.Jako svou pátou prioritu pak zmínila snahu o zajištění důstojného ohodnocení akademických pracovníků v humanitních a filozofických oborech. „Jsem přesvědčená, že je nutné opakovaně připomínat podfinancování univerzit. Je na nás jako na celé FHS UK, abychom vytrvale a viditelně prokazovali důležitost a relevanci humanitního vzdělávání a přínos humanitního výzkumu pro budoucnost. Zároveň je důležitá podpora univerzity a jednotný hlas, kterým budeme promlouvat směrem k širší společnosti i směrem k vládě České republiky,“ podotkla.


Rektorka UK Milena Králíčková pak radostně navázala na její slova a potvrdila, že všechny programové priority Věry Sokolové jsou plně v souladu i s jejími představami toho, jakým směrem chce vést celou univerzitu.„Důstojné ohodnocení akademiček a akademiků je pro mě teď jeden z největších úkolů a přímo dnes po inauguraci jdu na zasedání České konference rektorů, kde budeme toto téma řešit. Je to jen jedno z desítek setkání, které se v posledních dnech a týdnech kupí jedno za druhým. V boji za důstojné ohodnocení nejste sami, jsme v tom celá univerzita. Chci poděkovat všem akademickým pracovníkům, kteří z nejrůznějších pozic upozorňují společnost, že jsou univerzity podfinancované a že se to netýká jen humanitních, společenskovědních fakult, byť situace na nich je nejkomplikovanější, ale že se to týká celého vysokoškolského sektoru. Práce každého z vás, kdo dokáže vysvětlovat smysl univerzit a pojmenovat, čím jsme pro společnost nepostradatelní, přispívá k tomu, že se nám podaří důstojné ohodnocení vybojovat,“ věří rektorka.


Docentka Věra Sokolová je čtvrtou osobností, která povede FHS UK od jejího založení v roce 2000. S historicky prvním děkanem a zakladatelem fakulty profesorem Janem Sokolem ji pojí nejenom příjmení (což je shoda náhod, Věra Sokolová není příbuzensky spřízněna s Janem Sokolem), ale především vyznávání stejných hodnot, v jejichž duchu by fakultu ráda vedla. Čas na to bude mít až do 31. května roku 2027, kdy jí skončí mandát.


Text: Helena Zdráhalová

Foto: Vladimír Šigut

Datum: 7. 6. 2023

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám