• Aktuality

Aktuality

8. června 2023

Rektorka Králíčková se stane novou předsedkyní České konference rektorů

Na 171. zasedaní Pléna ČKR v Křtinách bylo zvoleno nové předsednictvo a nová předsedkyně. Od 1. srpna se jí stane profesorka Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy, která ve funkci vystřídá profesora Martina Bareše, rektora brněnské Masarykovy univerzity.


V nově zvoleném předsednictvu mají ženy i muži rovnoměrné zastoupení; tvoří jej zástupci vedení veřejných i soukromých škol, jmenovitě: doc. Ingeborg Radok Žádná (rektorka AMU), doc. Jitka Němcová (rektorka VŠZ, o. p. s.), doc. Zdeněk Horák (rektor VŠPJ), doc. Petr Dvořák (rektor VŠE) a prof. Libor Čapek (rektor Univerzita Pardubice).


„Předsednictví konference rektorů přijímám se závazkem usilovat o odpovídající financování veřejných vysokých škol a o smysluplnou podporu pro celý vysokoškolský sektor, například pro zavádění novinek jako jsou microcredentials či v oblasti vízové politiky. S faktickým významným podfinancováním českého veřejného vysokého školství se nemůžeme smířit, na to máme příliš velkou odpovědnost vůči celé společnosti. Tou je výchova generací, které budou naši zemi rozvíjet a utvářet v příštích letech. I s ohledem na rostoucí demografickou křivku musíme společně v rámci ČKR usilovat o kvalitní vysokoškolské prostředí, protože tím se rozhoduje o konkurenceschopnosti ČR a tudíž budoucnosti nás všech,“ okomentovala své zvolení rektorka Milena Králíčková.


Její funkční období v čele předsednictva České konference rektorů je dvouleté, tedy od 1. srpna 2023 do 31. července 2025.


Více o ČKR najdete zde:  https://www.crc.muni.cz/o-ckr


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám