• Aktuality

Aktuality

1. září 2023

V Karolinu proběhlo setkání českých velvyslanců s vedením UK

Na tři desítky českých velvyslankyň a velvyslanců působících po celém světě se ve čtvrtek 31. srpna setkali s rektorkou Univerzity Karlovy a jejím týmem. Kromě neformálních diskuzí nad možnostmi spolupráce byl na programu i varhanní koncert nebo prohlídka archiválií.„Univerzita Karlova je hráčem na mezinárodním poli. Nejen že tu v českém i anglickém jazyce studují studenti a studentky z více než 110 zemí světa, ale máme i řadu výzkumných a vzdělávacích spoluprací, a to na mnoha úrovních,” řekla rektorka UK Milena Králíčková v úvodu setkání českých velvyslanců a velvyslankyň, které již podruhé uspořádala Univerzita Karlova.
V Karolinu se tak sešlo na tři desítky českých velvyslankyň a velvyslanců působících skutečně po celém světě. Po krátké úvodní prezentaci, kdy jim rektorka představila největší novinky a úspěchy uplynulého roku se rozproudila živá diskuze plná nápadů na konkrétní spolupráce. Mnoho otázek se týkalo například i podpory ukrajinských studujících a akademiků či nově vzniklé iniciativy Eastern Partnership University Cluster (EaPUC), v němž jsou jak univerzity z Evropské unie, tak z oblasti takzvaného Východního partnerství EU.„Jsem ráda, že letošní setkání s velvyslanci České republiky v zahraničních přineslo konkrétní nápady a ideje na podporu zapojení Univerzity Karlovy do mezinárodních vědeckých spoluprací,“ vyzdvihnuje rektorka Králíčková. Věcné debatě přispívalo i to, že většině z přítomných velvyslanců a velvyslankyň nebylo potřeba Univerzitu Karlovu příliš představovat, protože patří mezi její absolventy.


„Rozvoj partnerského vztahu a spolupráce s absolventy, a to nejen v rámci komunity Alumni Klubu, představuje klíčovou součást strategie Univerzity Karlovy, ať už se jedná o cennou zpětnou vazbu stran aktuálních trendů v oboru či potřeb pracovního trhu, sdílení zkušeností a kariérních rad v rámci mentoringu nebo finanční podporu směřovanou prostřednictvím Nadačního fondu UK,“ doplňuje kancléřka UK Petra Štanclová.„Dnes opravdu žijeme ve velmi turbulentních a zároveň diplomaticky zajímavých časech. Pravidelná setkávání s velvyslanci pomáhají Univerzitě Karlově orientovat se v mocenských poměrech dnešního světa, jakož i nacházet nové zahraniční partnery pro vědu, výuku i „třetí roli“ univerzity. Jen během letošního setkání jsme si vytipovali několik regionů a okruhů, na které bychom se mohli nově zaměřit do budoucna,“ říká prorektorka pro zahraniční záležitosti Eva Voldřichová Beránková.


Rektorka UK Milena Králíčková a vedoucí zahraničního odboru UK Vratislav Kozák.
Rektorka UK Milena Králíčková a vedoucí zahraničního odboru UK Vratislav Kozák.


Význam osobního setkání a důležitosti rozvíjení spolupráce potvrzuje i Vratislav Kozák, vedoucí Odboru zahraničních vztahů RUK: „Již tradiční setkání vedení Univerzity Karlovy s českými velvyslanci získalo v letošním roce novou dynamiku. Po proslovu paní rektorky, zaměřeném na nejnovější úspěchy univerzity v poli vědy, vzdělávání, třetí role a mezinárodních vztahů, se rozproudila velmi akční diskuze na celou řadu témat. Tato zkušenost mi ukázala nakolik různé oblasti rezonují s potřebami a strategiemi jednotlivých velvyslanců v jejich designovaných zemích. Fakt, že ani jedno téma nezaznělo dvakrát, byl krásným dokladem rozmanitosti kontaktů a dosahu, který univerzita v zahraničí má, což mě z pozice vedoucího Odboru zahraničního vztahů nesmírně těší.“Součástí setkání byla i prohlídka Velké auly a krátký varhanní koncert v podání univerzitního varhaníka Jana Kalfuse. Zájemci si také mohli prohlédnou univerzitní archiválie související s tématem diplomacie či internacionalizace.Text: Pavla Hubálková

Foto: Vladimír Šigut


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám