• Aktuality

Aktuality

1. září 2023

Vedení Univerzity Karlovy vyzvalo KTF UK k urychlenému vyřešení situace

Vedení UK se sešlo se zástupci vedení Katolické teologické fakulty (KTF) UK. Vedení KTF UK bylo ze strany vedení UK opětovně seznámeno s pochybnostmi ohledně postupu fakulty v oblasti pracovněprávních vztahů, a dále též s reakcí zástupců odborů, která byla k dotčené situaci vedení UK v minulých dnech doručena.


Vedení UK vyzvalo zástupce vedení KTF UK, aby zajistilo, že postup vůči studujícím dotčeného doktorského studijního programu bude v souladu se zákonem o VŠ a univerzitními vnitřními předpisy souvisejícími se studiem.


Vedení UK vyzvalo zástupce vedení KTF UK k předložení vhodného návrhu řešení současné situace, a to nejpozději do úterý 5. 9. 2023.


Vedení UK se i nadále domnívá, že je stále možné nalézt uspokojivé a smírné řešení. K tomu je však nutný konstruktivní přístup zainteresovaných stran.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám