• Aktuality

Aktuality

29. února 2024

Vědecká rada udělila medaile dvěma osobnostem Univerzity Karlovy

Vědecká rada Univerzity Karlovy na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 29. února ocenila dvě významné osobnosti. Historickou pamětní medaili obdržel prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., a stříbrnou pamětní medaili PhDr. Milan Buben, Ph.D.


  • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS UK) – historická pamětní medaile za činnost v akademickém senátu a zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.František Zahálka absolvoval v roce 1986 Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Na Univerzitu Karlovu nastoupil bezprostředně po ukončení vysokoškolského studia, od roku 1991 působí na Fakultě tělesné výchovy a sportu. V roce 1996 obhájil doktorát, v roce 2012 byl jmenován docentem a v roce 2018 profesorem. Je předním odborníkem v oboru kinantropologie a autorem více než stovky impaktovaných publikací s více než třemi stovkami citací. Výsledky jeho tvůrčí činnosti jsou předmětem patentové ochrany u nás i v cizině. Udržuje kontakt se zahraničními akademickými pracovišti, zejména ve Spojených státech amerických.


Po několik funkčních období byl členem Akademického senátu Univerzity Karlovy, poprvé se jím stal v roce 2006. Od roku 2014 byl zvolen do předsednictva Senátu a v roce 2019 jeho předsedou. Tyto funkce opakovaně zastával do začátku února letošního roku. V současné době zastupuje Univerzitu Karlovu v Radě vysokých škol.„V Akademickém senátu jsem působil a působím dlouhé roky a tuto akademickou samosprávu jsem vždy nesmírně ctil a snažil se za ni bojovat. Velmi za dnešní ocenění děkuji a věřím, že nejen ze svého odborného pohledu mám univerzitě stále co nabídnout,“ poděkoval ve své řeči František Zahálka.


  • PhDr. Milan Buben, Ph.D. (KTF UK) – stříbrná pamětní medaile za dílo v oboru genealogie a heraldiky, dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.Milan Buben vystudoval na Filosofické fakultě UK obor angličtina–čeština, do roku 1980 působil jako středoškolský profesor a dalších deset let jako metodik vyučování. V roce 1990 přešel na Filosofickou fakultu UK do jazykového centra a pak v roce 2005 ještě na Katolickou teologickou fakultu UK, kde získal v roce 2012 titul Ph.D. Dnes zde přednáší na Katedře církevních dějin a literární historie.


Ještě v dobách studií jej zaujala heraldika a genealogie, v letech 1984–1994 byl předsedou Heraldické společnosti v Praze. V letech 1990–1994 byl předsedou české zemské organizace Panevropské unie, v letech 1993–1997 členem Rady ČTK a v letech 1994–1998 působil jako zastupitel a radní městské části Praha 6. Za svůj život přednesl bezpočet přednášek, zejména na různá historická témata a absolvoval řadu vystoupení v rozhlase a v televizi. Téměř pět let jako zástupce českého velkopřevorství spolupracoval na tvorbě expozice o dějinách řádu maltézských rytířů, která byla otevřena v Muzeu středního Pootaví na hradě ve Strakonicích. Za uvedené aktivity byl také poctěn formou řádů a vyznamenání.„Ocenění si samozřejmě velice vážím, ale nepokládám to za nezbytné, protože jsem se narodil jako kantor a toto povolání jsem vždy bral jako jisté privilegium, práce s mladými lidmi pomáhá člověku neuvědomovat si, že stárne. A je skvělé, že člověk může předávat své zkušenosti dalším generacím a nenechává si je jen pro sebe, to je věc, která je nenahraditelná. Ocenění od Univerzity Karlovy si o to víc vážím, že jsem tu byl vždy spokojen a genius loci je zde absolutně unikátní,“ řekl ve svém proslovu PhDr. Milan Buben, PhD.


TEXT: Jiří Novák

FOTO: Jan Kolský

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám