• Aktuality

Aktuality

28. května 2024

Prohlášení vedení Univerzity Karlovy k iniciativě Hodina pravdy

Vedení Univerzity Karlovy (UK) dlouhodobě upozorňuje, že pokud chceme v ČR podporovat znalostní ekonomiku, tedy ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, a tím dlouhodobě rozvíjet prosperitu naší společnosti, je nezbytné věnovat pozornost podpoře vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací.


Vedení Univerzity Karlovy je v oblasti zajištění odpovídajícího institucionálního financování vzdělávací činnosti na českých veřejných vysokých školách vůči MŠMT ČR dlouhodobě proaktivní. V minulých týdnech MŠMT opakovaně potvrdilo, že do oblasti vzdělávací činnosti pro rok 2025 navrhne meziroční navýšení ve výši 6 miliard Kč a pro střednědobý výhled pro roky 2026 a 2027 další navýšení financování vzdělávací činnosti (opět po šesti miliardách korun meziročního nárůstu). Univerzita Karlova tyto návrhy MŠMT podporuje a považuje je za pozitivní krok, jak se s dlouhodobým deficitem financování vzdělávací činnosti na veřejných vysokých školách vypořádat.


Apelujeme na členy a členku Vlády ČR, aby návrh MŠMT byl v aktuálně probíhajících jednáních o státním rozpočtu pro rok 2025 v plné výši podpořen. Vedení Univerzity Karlovy je pochopitelně kdykoli připraveno se zúčastnit příslušných jednání a doložit potřebnost navýšení institucionálního financování.


Za vedení UK rektorka Univerzity Karlovy

prof. Milena KrálíčkováZA SPRÁVNOST:

Petra Klusáková, DiS.

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 773 205 725

e-mail:


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám