• Aktuality

Aktuality

29. května 2024

Univerzita Karlova a Filozofická fakulta UK děkovaly za soudržnost a podporu

Univerzita Karlova spolu s Filozofickou fakultou UK ve Velké aule Karolina dne 23. května děkovaly za podporu a soudržnost všem lidem z Karlovky, kteří se snaží zlepšovat atmosféru v univerzitním společenství po tragické události z 21. prosincem 2023.Návrat zpět


Slova uznání, díků za nasazení a entuziasmus patřila na setkání k těm nejčastěji vyslovovaným. Všem zaměstnankyním a zaměstnancům Univerzity Karlovy, kteří svým dílem pomáhali a stále nepřestávají pomáhat při obnově chodu fakulty, v prvé řadě poděkovala Milena Králíčková, rektorka UK, a Eva Lehečková, děkanka FF UK. 


Děkanka Lehečková mimo jiné přiblížila kroky, jež FF UK dosud učinila na cestě k ozdravení – zprovoznění nejvíce zasažených částí hlavní fakultní budovy ► Čtvrté patro hlavní budovy FF UK se částečně navrací svým uživatelům. Spolu s Andreou Hudákovou, proděkankou pro studium a přijímací řízení FF UK, pak ještě připomněly i podpůrné aktivity, kterými se fakulta neustále snaží podpořit každodenní pobyt a působení studujících a vyučujících v prostorách fakulty a jejího nejbližšího okolí ► Obnova akademického života na FF UK.


Podpora a spolupráce


Slovy díků nešetřila ani Lenka Henebergová, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj. Přítomným v sále rovněž nastínila činnost krizového štábu, jenž ani zdaleka nepřestává vyvíjet aktivity vedoucí k pospolitosti, důvěře v ostatní, respektu a lidskosti na půdě největší a nejstarší české univerzity: „Od začátku jsme nastavili systém aktivní komunikace a psychologické podpory, který funguje doteď. Organizujeme podpůrné a terapeutické skupiny a různé druhy individuální podpory.“ ► O bezpečí na UK: Normální život pokračuje, není třeba se bát (ukforum.cz).

Zdůraznila, jak je i v tomto směru pro Karlovku důležitá spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi: „Spolupracujeme s řadou organizací z neziskové sektoru či veřejné správy, které poskytují specializovanou péči a expertízu. Jsme ale v intenzivním kontaktu také s týmem norských odborníků a odbornic, jejichž zkušenosti s útokem na ostrově Utøya, jsou pro nás nesmírně cenným zdrojem informací.“ Podle slov Lenky Henebergové probíhá též intenzivní spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, proběhlo zde již několik seminářů o bezpečnosti na vysokých školách.

Členka kolegia hovořila rovněž o transparentním využití finančních prostředků z Nadačního fondu UK, v němž se díky mohutné vlně solidarity dárců sešlo přes 80 milionů korun.


„Prosím, buďte všímaví k pocitům a stavům svých kolegů a studujících, kteří mohou i následující měsíce prožívat dopady tragické události různě, i když nejsou přímo z Filozofické fakulty. Děkuji vám za to, že jste lidé,“ uzavřela členka kolegia své vystoupení.


Bezpečnost a empatie


Konkrétní, praktické aktivity, které Univerzita Karlova plánuje na posílení bezpečnosti představila Krystyna Ljubymenko z bezpečnostního odboru UK, ten v současnosti pracuje na implementaci bezpečnostního plánu pro zlepšení situace na celé univerzitě. „Mezi aktuálně realizované kroky patří bezpečnostní školení pro vedoucí a zaměstnance, diskuze o bezpečnosti se studenty, nastavení a zprovoznění komunikačního a informačního systému, SWOT analýzy nebo zprovoznění bezpečnostní linky, kam každý ze zaměstnanců může zavolat pro radu v jakékoliv situaci související s bezpečností,“ upřesnila Ljubymenko.

Ve spolupráci s bezpečnostním odborem také na všech fakultách a dalších součástech univerzity proběhlo ustavení koordinátorů, na které se bude možné obracet při řešení bezpečnostních otázek na konkrétních pracovištích.

„Nemůžeme vždy přesně vědět co prožívají lidé v našem okolí, jak přemýšlejí a s čím se ve svém životě potýkají. Můžeme být ale všímavější a obezřetnější, a tak přispět k posílení bezpečnosti celé univerzity,“ uvedla manažerka pro bezpečnost Ljubymenko.

Téma bezpečnosti UK nepodceňuje. Svoje zkušenosti sdílí dál.


Psychická nezdolnost


Dalším krokem, které univerzita v této oblasti plánuje, je vytvoření nového Centra resilience UK, které si bere za cíl podpořit studující a zaměstnané v jejich schopnostech a dovednostech zvládat krizové a zátěžové situace. V Česku jde o unikátní iniciativu, která na jiné vysoké škole nemá obdobu. Podle Jana Tesárka, který se přípravou strategie Centra resilience aktuálně zabývá, se nové centrum zaměří na rozvoj informačního bezpečí, podporu připravenosti na různé zátěžové situace, vzdělávání a rozvoj praktických dovedností.

„Resilience je důležitá dovednost nejen během velkých krizí a společenských disrupcí, ale také v běžném životě – je klíčová pro úspěšnou kariéru i uspokojující osobní vztahy. Resilienci se učíme celý život. Což mimo jiné znamená, že ji můžeme aktivně rozvíjet,“ řekl na setkání Jan Tesárek.

Upozornil, že velké množství podpůrných služeb univerzita již poskytuje: „Centrum resilience vnímáme jako jakési pomyslné lepidlo, které pomůže propojit řadu již dostupných a kvalitních služeb a zdrojů, které Univerzita Karlova nabízí, a podpoří jejich rozvoj a spolupráci, aby bylo dosaženo maximální účinnosti,“ dodal Jan Tesárek. Nové centrum plánuje první aktivity pro studující a zaměstnané již od nadcházejícího podzimního semestru. 


Závěr slavnostního odpoledne patřil koncertu. Přítomným ve Velké aule Karolina pak na varhany zahrál Jan Kalfus spolu s hobojistou Janem Thurim, zazněl výběr z tradiční i moderní vážné hudby.Text: Marcela Uhlíková

Foto: FF UK, MU

Datum: 23. 5. 2024


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám