• Aktuality

Aktuality

11. června 2024

Univerzita Karlova podpořila vědce ze subsaharské Afriky

Univerzita Karlova úspěšně uzavřela svůj první ročník v programu Coimbra Group Scholarship Programme for Young African Researchers, jehož hlavním cílem je nabídnout mladým vědcům ze zemí subsaharské Afriky příležitost rozšířit své akademické portfolio prostřednictvím krátkodobé stáže na jedné z evropských univerzit. Pro přijímající instituci z toho naopak vyplývá možnost zahrnout stážistu do výuky i výzkumu, využít jeho zkušeností k rozvoji akademických aktivit v rámci konkrétní katedry či celé fakulty, navázat kontakty a zahájit případnou další spolupráci s africkým regionem.


Zleva: Petr Gallus a Bambo Miti
Zleva: Petr Gallus a Bambo Miti

V akademickém roce 2023/2024 jsme přes tento program přivítali první dva stážisty, kteří si jako svou výzkumnou destinaci vybrali Evangelickou teologickou fakultu UK. Při volbě cílové instituce byla pro oba z nich rozhodující především bohatá historie, excelence a inovativnost UK. Pojďme si oba vědce blíže představit!

Bambo Miti

Jeho domovskou institucí je University of South Africa, kde se zabývá především otázkou, jak by křesťanské církve svými důrazy či hodnotami mohly přispět ke smíření v rámci jihoafrické společnosti. Tento výzkumný záměr rozvíjel rovněž během odborné stáže na ETF UK pod vedením doc. Petra Galluse, Ph.D., kdy se kromě odborných konzultací a práce v knihovně účastnil výuky i studentského života na fakultě. Po celou dobu tak plně využíval veškerých příležitostí k poznávání české kultury a evropského pohledu na zkoumané téma. Mezi hlavní benefity svého pobytu v Praze řadí možnost odborné podpory při dokončování doktorské disertace a příležitost k navázání kontaktů se studenty i zaměstnanci fakulty, jež plánuje rozvíjet během svého dalšího akademického působení. Po vynikající zkušenosti se stáží skrze Coimbra Group nyní dokonce uvažuje o návratu na UK jako postdok.

Peter White

Zleva: Pavol Bargár a Peter White
Zleva: Pavol Bargár a Peter White

Působí na jihoafrické Stellenbosch University a jeho hlavní výzkumný záměr spočívá v dynamice afrických teologií. Během pobytu na Univerzitě Karlově úspěšně dokončil publikaci, která si klade za cíl sběr různých pohledů na africké křesťanství, jejich interdisciplinární propojení a pojednání důsledků pro teologickou praxi. Tato práce, podobně jako působení Petera Whita na ETF UK, přispívá k diferencovanějšímu chápání afrického křesťanství, jeho jedinečných aspektů i důležitosti pro globální křesťanský diskurz. Během své stáže pod vedením doc. Pavola Bargára, M.St., Ph.D. a doc. Tima Nobleho, Ph.D. se rovněž podílel na výuce, přednesl konferenční příspěvek a aktivně se zapojil do fakultního dění. Svůj pobyt v Praze považuje za vysoce produktivní nejen z hlediska odborné pomoci při tvorbě publikace, ale zároveň jako důležitý milník ve své další pedagogické a výzkumné činnosti, kterou plánuje rozvíjet ve spolupráci s akademiky ETF UK.


Scholarship Programme for Young African Researchers byl v rámci Coimbra Group zahájen již roku 2008 a od té doby se do něj postupně zapojilo celkem 18 prestižních univerzit po celé Evropě. Zatímco administrace výběrového řízení probíhá v úzké spolupráci s Coimbra Group, informační, akademická i finanční podpora přijatých kandidátů je pak plně v rukou konkrétní přijímající univerzity. Za UK projekt koordinuje Odbor zahraničních vztahů spolu se zahraničními odděleními a akademickými pracovníky jednotlivých fakult.


S ohledem na velkou úspěšnost pilotního ročníku jsme se rozhodli do programu zapojit i letos, a přispět tak k dalšímu prohloubení spolupráce s africkým regionem v celé řadě oborů!


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám