• Aktuality

Aktuality

9. července 2024

Technologická agentura ČR vybrala projekty na podporu výzkumu Univerzity Karlovy

Praha, 9. 7. 2024 – Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve veřejné soutěži na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podpoří dva projekty Univerzity Karlovy. TA ČR v soutěži vybírá počiny, které v praxi umožní pružně reagovat na potřeby společnosti a hospodářství.


TA ČR vyhlásila výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA– dílčí cíl 5. Jedním ze tří projektů, které podpořila ve výzkumné oblasti Dopad umělé inteligence/strojového učení na společnost, je projekt Univerzity Karlovy, její Fakulty sociálních věd –Prospěšný multiagentní AI avatar v malé demokratické společnosti. Vedle FSV je v rámci Univerzity Karlovy do projektu zapojena také Fakulta humanitních studií, Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, 1. lékařská fakulta UK a několik externích partnerů.


Univerzita Karlova u Technologické agentury ČR uspěla také ve výzvě: 4. veřejná soutěž programu SIGMA – DC1, Podpora aktivit „Proof-of-Concept” ve výzkumných organizacích. Dle vyhlášených výsledků, získala univerzita podporu pro svůj projekt Podpora aktivit Proof of Concept na UK SIGMA 4.


V průběhu tohoto dvouletého projektu univerzita plánuje podpořit celkem 15 dílčích konceptů – tj. projektů z jednotlivých součástí UK s vysokým potenciálem pro praktické uplatnění, a to jak z komerčního pohledu, tak i s ohledem na jejich využití pro celospolečenskou potřebnost. Projekty budou vybírány formou vnitřní soutěže a budou posuzovány univerzitní Radou pro komercionalizaci.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám