• Aktuality

Aktuality

18. října 2019

Akademický senát UK dnes jednomyslně schválil usnesení týkající se spolupráce s komerčními subjekty

Odhlasoval mimo jiné sestavení pracovní skupiny, jež by měla nastavit pravidla a vymezit podmínky pro sponzoring Univerzity Karlovy z oblasti soukromého sektoru.
Usnesení Akademického senátu UK bylo přijato v poměru hlasů 53-0-0


  • AS UK považuje postup při uzavření smlouvy se společností Home Credit International a. s. za nešťastný a vyjadřuje nesouhlas s komunikací těchto záležitostí ze strany rektora s ostatními orgány UK a s vedením fakult.

  • AS UK vnímá a bere vážně podněty členů akademické obce.

  • AS UK do budoucna požaduje nastavení transparentních mechanismů při uzavírání strategických partnerství a spolupráci s externími subjekty.

  • AS UK je pro zřízení pracovní skupiny pro tuto problematiku a požaduje její výstupy nejpozději do zasedání AS UK dne 24. ledna 2020.


Text: Jitka Jiřičková

Foto: Vladimír Šigut

Datum: 18. 10. 2019

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám