• Aktuality

Aktuality


6. listopadu 2019

Následné mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova podstoupila v roce 2017 poprvé mezinárodní hodnocení. Institutional Evaluation Programme, zajišťovaný Evropskou asociací univerzit, jí nabídl vnější pohled zkušených akademických osobností i zástupce studentů na to, jak je možné univerzitu dále rozvíjet, aby obstála v náročném mezinárodním prostředí.


Jelikož se Univerzita Karlova v současné době nachází uprostřed přípravy svého nového strategického záměru pro následujících pět let, podstoupila na přelomu října a listopadu hodnocení následné, kdy se hodnotící tým přijel podívat, zda a jak Univerzita naplňovala a naplňuje doporučení, která před dvěma roky obdržela v oblastech řízení, vzdělávání, vědy a výzkumu, třetí role či internacionalizace.Do přípravy a průběhu hodnocení se zapojily všechny fakulty i orgány univerzity. Hodnotitelé diskutovali se zástupci univerzity, fakult i jejich partnerů, navštívili též Právnickou fakultu a Přírodovědeckou fakultu, kde se setkali s jejich vedením, akademickými pracovníky i studenty.


Hodnotící tým ocenil, jaký kus cesty Univerzita Karlova za dva roky urazila, vidí ji jako sebevědomou instituci se silnou akademickou samosprávou a s potenciálem být i nadále vedoucí vysokou školou na národní úrovni a zastávat důležitou roli v mezinárodním prostředí. K překážkám, s nimiž se musí univerzita vyrovnat, řadí vysoký počet studijních programů či vysoké počty studentů, kteří předčasně odcházejí ze studia, aniž by je dokončili.


K příležitostem naopak patří zlepšení v oblasti vnitřní správy a organizační celistvosti či rozvoj vnitřní kultury kvality, velkou příležitostí je připravované hodnocení studijních programů, které představuje komplement úspěšně zvládnutého akreditačního procesu v souvislosti s udělením institucionální akreditace. Významný pokrok univerzita učinila v oblasti vědy a výzkumu – ať se jedná o unikátní systém podpory mladých výzkumníků či probíhající vnitřní hodnocení kvality vědecké práce postavené na mezinárodním posouzení a srovnávání.


Za významnou příležitost považují hodnotitelé internacionalizaci univerzity. Univerzita se správně orientuje na užší počet strategických (klíčových) partnerů, zejména pak v rámci aliance 4EU+, avšak musí se soustředit na prohlubování mezinárodního vnitřního prostředí či na zlepšování jazykových kompetencí všech zaměstnanců.


Za velmi cenný lze považovat už samotný průběh hodnocení, kdy nás hodnotitelé přiměli ke kritickému pohledu na sebe sama, k hledání nových řešení a cest. Hodnocení vyvrcholilo představením hlavních výsledků 1. listopadu ve Vlasteneckém sále, závěrečná zpráva bude dopracována v lednu 2020.


Právě včas, aby se toto hodnocení stalo důležitým vstupem do nového strategického záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám