• Aktuality

Aktuality


6. listopadu 2019

Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové UK zve na Den otevřených dveří


Informační přednášky pro zájemce o studium proběhnou ve středu 27. 11. 2019 v termínech: 9:00, 11:00 a 12:30.


Druhý termín Dne otevřených dveří je sobota 11. ledna 2020. Mohou tak bez problémů dorazit také uchazeči o studium se vzdálených míst.


Během přednášek trvajících cca 45 minut se dozvíte informace o:


  • možnostech studia na Farmaceutické fakultě UK

  • studijních programech Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

  • přijímacím řízení a možnostech přijetí bez přijímací zkoušky

  • uplatnění absolventů v ČR i zahraničí

  • možnostech vycestovat v rámci studia

  • ubytování na kolejích a stravování v menze

  • mimoškolních aktivitách


Od 12:00 navazuje Jednodenní Juniorská Univerzita Karlova - můžete získat bonifikaci 5 bodů k přijímacím zkouškám!


Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové oslavila padesát let od svého vzniku.

Program, jehož součástí byly mimo jiné dvě výstavy o historii a součanosti fakulty, začal hned zkraje letošního akademického roku a vyvrcholil 19. října Dnem otevřených dveří pro absolventy a přátele školy.


Návštěvníci si mohli prohlédnout nový Kampus – společné pracoviště farmaceutické a lékařské fakulty, zhlédnout dokumentární filmy z historie i současnosti FAF UK či využít komentované prohlídky v Zahradě léčivých rostlin na pozemku fakulty v Hradci Králové a v Českém farmaceutickém muzeu Kuks.Na závěr oslav padesátiletého výročí předal rektor Tomáš Zima ve společenském a kulturním centru Petrof Gallery zlatou medaili rektora UK dvěma bývalým šéfům farmaceutické fakulty – prvnímu děkanovi Jaroslavu Květinovi a nynějšímu primátorovi Hradce Králové Alexandru Hrabálkovi.U příležitosti jubilea byl vydán Sborník k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.


Datum: 6. 11. 2019

Text: Jitka Jiřičková

Foto: Marcela Jeřábková a archiv FAF UK


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám