• Aktuality

Aktuality

21. listopadu 2019

Výstava Voda & civilizace na UK

Univerzita Karlova otevřela v prostorách vstupního foyer Celetné 20 pro veřejnost a akademickou obec volně přístupnou výstavu Voda a Civilizace. Výstava je výsledkem dvouleté práce celé řady renomovaných institucí z domova i zahraničí, které se systematicky zabývají otázkami sucha, klimatické změny a jejího vlivu na civilizace včera a dnes a konečně i nedostatkem vody a vysycháním krajiny.


Výstava je k vidění po dobu čtyř týdnů a ve středu ji slavnostně zahájili prorektor UK Miroslav Bárta a Bohumír Jánský, geograf Přírodovědecké fakulty.„Pro mě osobně je základním cílem výstavy mnohovrstevný pohled na různé aspekty vody – od náboženských přes fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické a historické či politické. Výsledkem by mělo být, jak věřím, že lidé začnou přemýšlet o vodě v širších souvislostech a uvědomí si, že její stav je věcí každého z nás,“ řekl profesor Bárta.Fotografie, které jsou na velkoformátových nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích, nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.


Výstava je součástí dlouholetého úsilí vědců UK o komunikaci s co nejširší odbornou i laickou veřejností v duchu třetího pilíře univerzity. Je unikátní svou koncepcí, záběrem i počtem a mezinárodní prestiží jednotlivých vědeckých ústavů a univerzit a sleduje prostřednictvím mnoha ojedinělých fotografií s doprovodnými texty určující roli přírodního prostředí na osudy jednotlivce i celých civilizací. Univerzita Karlova si je vědoma mnoha naléhavých problémů dnešního světa a svými aktivitami se snaží vytvářet podmínky pro jejich věcnou debatu a hledat jejich řešení. Voda je jedním z nich.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám