• Aktuality

Aktuality


17. listopadu 2019

Předání prestižních cen a koncert v Karolinu. Závěr oslav 17. listopadu

Oslava Mezinárodního dne studentstva vyvrcholila na Univerzitě Karlově koncertem sboru a orchestru Collegium pedagogicum. Ještě předtím došlo na předání Cen Arnošta z Pardubic. Poprvé se tak stalo v roce 2016, naposled 17. listopadu 2019 ve Velké aule Karolina večer.Pozvání na slavnostní koncert pořádaný u příležitosti státního svátku přijala vedle studentů řada vzácných hostů. Do Karolina zavítali i členové pražského diplomatického sboru a poslanci a senátoři Parlamentu ČR, v čele s Václavem Hamplem (v letech 2006 až 2014 rektor Univerzity Karlovy), dnes předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR.Ve svém vystoupení na úvod slavnostního večera připomněl Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, zlomové mezníky předcházející oslavu letošního Mezinárodního dne studentstva. Vzpomněl tak jedny z nejdramatičtějších a nejtragičtějších okamžiků dějin České republiky, Československa i Univerzity Karlovy. „Všichni bychom se měli zasadit o to, aby rok 1939 a 1989 nebyly pouhými kapitolami v učebnicích,“ uvedl rektor Zima, podle jehož slov je nutné neusnout na vavřínech a o demokracii neustále bojovat. „Mluvme spolu, naslouchejme si, nenechejme si vnutit pocit, že nás svoboda rozděluje. Hledejme, co je nám společné. Nečekejme na tragické momenty, abychom si uvědomili, že nám nejvíce záleží na rodině a přátelích. Chovejme se k sobě slušně již teď,“ apeloval rektor. Právě Univerzita Karlova by se podle Tomáše Zimy měla stát místem kritické, slušné, odpovědné a nezávislé diskuze na celou řadu těžkých a nepopulárních témat.


„Žijeme v době, která se překotně mění. Geografické vzdálenosti se zkracují. Nicméně to někdy vypadá, jako by se zvětšovaly vzdálenosti mezi námi,“ uvedl v závěru svého vystoupení rektor Zima a vyzval: „Nebuďme lhostejní a vnímejme závazek, který pro nás představují 17. listopad 1939 a 1989. Nerezignujme na hodnoty, na kterých stojí demokracie a svoboda.“
Na slavnostním večeru u příležitosti Mezinárodního dne studentstva vystoupil též člen Akademického senátu UK Josef Štorm, z 2. lékařské fakulty UK, a Kateřina Grygarová, spoluorganizátorka iniciativy Svobodný listopad. Oba mladí zástupci vzpomenuli oběti a odvahy studentů a vzdali hold jejich odhodlání, které vedly k ustavení oficiálního svátku internacionálního významu. „Děkujeme za to, že si sami můžeme vybrat svou životní cestu. Děkujeme, že můžeme,“ uzavřela své vystoupení Kateřina Grygarová.


Vyhlášení cenCeny Arnošta z Pardubic, 1. arcibiskupa pražského, děkana Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a v roce 1348 i prvního kancléře pražské univerzity, jsou udělovány výjimečným vyučujícím a za vynikající vzdělávací počiny. Laureáty vybírá rektor na základě doporučení devítičlenné poradní komise. Ceny vyhlásily prorektorky Radka Wildová a Milena Králíčková, které společně s rektorem Tomášem Zimou ceny též předaly.► Cenu Arnošta z Pardubic pro rok 2019 v kategorii pro vynikajícího vyučujícího získala prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr.h.c. z Fakulty sociálních věd UK.

Profesorka Říchová vystudovala obor historie na FF UK, ale celoživotně se věnuje politologii. Kromě výuky na Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd UK působila i v zahraničí. Vědní obor politologie po r. 1989 neměla prakticky žádný základ a musela vznikat de facto od nuly. Během několika let se mohla opírat o několik jedinců, pocházejících z příbuzných oborů, zejména politická filozofie či historie. Oceněná profesorka je jedním z hlavních pilířů české politologie, resp. politologie na Univerzitě Karlově.► Cenu Arnošta z Pardubic pro rok 2019 v kategorii za vynikající počin získala doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. z Fakulty sociálních věd UK za společný kurz University of Cambridge a Univerzity Karlovy Cambridge Lectures in Economic History.

Předmět nabízí studentům Univerzity Karlovy jedinečnou možnost studovat nejnovější témata a metodologické inovace v hospodářských dějinách v podání vyučujících ze špičkového světového pracoviště.► Cenu Arnošta z Pardubic v kategorii za vynikající počin získal kolektiv ze dvou fakult za vytvoření moderního on-line kurzu TOX-OER Toxicology through the Open Educational Resources. Z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D., PharmDr. Jana Pourová, Ph.D., PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. a Mgr. Lenka Applová, z Lékařské falkulty UK v Hradci Králové: doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D. a doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

Členové autorského kolektivu se podíleli na vytvoření moderní e-learningové formy, která vznikla jako unikátní meziuniverzitní spolupráce. Z odborných témat autorský kolektiv zpracoval problematiku orgánové toxicity a toxikologii kovů. Výukové materiály zahrnují nejen klasické odborné texty, ale i poutavá videa a animace a odkazy na další zdroje. Studenti mají možnost ihned po prostudování určitého tématu ověřit si pochopení problematiky v online testu, a to buď v obtížné, nebo méně obtížné verzi. Využitím moderních přístrojů a technologií projekt TOX-OER přispívá nejen ke zkvalitnění výuky toxikologie na Farmaceutické fakultě, ale i k prohloubení znalostí a šíření dobrého jména Univerzity Karlovy.


Koncert„Rozhodně to pro nás není rutina, hrát v Karolinu,“ přiznal pár minut před koncertem Marek Valášek, dirigent smíšeného sboru a orchestru Pedagogické fakulty UK Collegium paedagogicum, a upřesnil: „při různých slavnostních příležitostech zde vystupujeme zhruba třikrát do roka. Je to pro nás výzva a zároveň čest reprezentovat fakultu a univerzitu. Dnešní koncert je trochu specifický, přináší nový rozměr. Vystoupí na něm studenti, kteří listopadovou revoluci nezažili a tudíž mohou vnímat historické i odborné souvislosti. Jsem moc rád, že nám tuto zkušenost akademická obec umožnuje.“


Na delší rozhovor už nezbýval čas, orchestr měl ped sebou první takty české státní hymny, která uvedla slavnostní hudební program. Mimo jiné v něm zazněla Modlitba pro Martu od Jindřicha Brabce, meditace na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka a skladby od Petra Ebena, Zdeňka Lukáše, Antonína Tučapského či Bedřicha Smetany. Závěr večera patřil dílu nejslavnějšího českého skladatele, Antonína Dvořáka. Zhudebněný historický text z přelomu 10. a 11. století Hospodine pomiluj ny, který Jaroslav Vrchlický včlenil do libreta závěrečné části Dvořákova oratoria Svatá Ludmila, byl vybrán za vrchol večera v Karolinu, neboť překypuje vlasteneckou hrdostí…♥


Foto: René Volfík

Datum: 17. 11. 2019

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám