• Aktuality

Aktuality

29. listopadu 2019

Čtyři vědci z Univerzity Karlovy získali cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr školství Robert Plaga již tradičně ocenil výjimečné české vědce a vysokoškolské pedagogy, mezi nimiž se zaskvěla řada akademiků Univerzity Karlovy.„Vzdělání je hodnota a vzdělávání je potřeba oceňovat, stejně jako je potřeba oceňovat výsledky vědy a výzkumu. Dáváme tak společnosti signál, že vzdělávání, věda a výzkum jsou pro nás skutečně důležité. Jsem rád, že jsme dnes mohli ocenit tolik mimořádných studentů, vědců a pedagogů,“ řekl Plaga.


Cenu za mimořádné výsledky ve výzkumu získal vynikající chemik Petr Nachtigall z Přírodovědecké fakulty UK a také behaviorální ekonom – ovšem původním vzděláním fyzik – Filip Matějka z ústavu CERGE-EI, tedy ze společného pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.


„Je pro mne velkou ctí, že jsem jedním ze dvou českých vědců, kteří letos získali toto ocenění. Myslím, že komise při výběru hodnotila i to, že my, ekonomové, se snažíme posouvat naše poznání důležitých společenských témat pomocí vědeckých metod, ačkoliv často je velmi obtížné použít je tak přesně jako v některých jiných oborech,“ uvedl Matějka, jenž vystudoval MFF UK a vrátil se do ČR z Princetonu, kde byl jeho školitelem nobelista Christopher Sim. Matějka je řešitelem prestižního tzv. startovního grantu Evropské výzkumné rady (ERC) pro špičkové mladé vědce.


Petr Nachtigall
Petr Nachtigall
Filip Matějka
Filip Matějka


Cenu ministra za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací získali:


prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. za výzkum vlastností nových dvojrozměrných materiálů, jejichž publikace dosáhly mimořádného ohlasu. Teoretické studium vlastností 2D materiálů přináší aplikační potenciál v katalýze, v elektronice a spintronice a přispívá k lepšímu porozumění rozdílů mezi vlastnostmi dvojrozměrných a trojrozměrných materiálů.

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. za výzkum v behaviorální ekonomii a ekonomii informací. Mezi hlavní výzkumná témata laureáta patří teorie racionální nepozornosti, problematika chování lidí a státu a makroekonomické otázky, jejichž řešení je předmětem prestižního ERC Starting grantu a publikací ve významných vědeckých časopisech.


Ministr v součinnosti s náměstkem pro výzkum a vysoké školství Pavlem Dolečkem udělil prémiérově rovněž ceny za vynikající vzdělávací činnost na vysokých školách. Do pětice výjimečných učitelů s inovativním přístupem, mezi nimiž bodoval kupříkladu známý profesor Petr Slavíček z VŠCHT, se dostal i doktor Tomáš Gráf z Filozofické fakulty UK, jenž se věnuje didaktice anglického jazyka.


Tomáš Gráf
Tomáš GráfCenu ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole získal:


PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D., který působí na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Doktor Gráf se věnuje didaktice anglického jazyka a vzdělávání budoucích učitelů. Úspěšně propojuje výuku s vlastní výzkumnou činností, do které zapojuje i své studenty.Jana Kalbáčová Vejpravová
Jana Kalbáčová Vejpravová
Na Univerzitu Karlovu putovaly i další ministerská ocenění:


Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci vědy získala docentka Jana Kalbáčová Vejpravová (MFF UK) za výzkum magnetických nanočástic a dvojdimenzionálních materiálů. V roce 2016 získala také tzv. startovní grant ERC.


Medaili MŠMT získala také 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy za dlouhodobé působení v oblasti charitativní, dobrovolnické a osvětové činnosti vykonávané v rámci studentských spolků.


Text: redakce UniMedia

Foto: MŠMT, archiv UK, CERGE-EI

Datum: 29. 11. 2019

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám