• Aktuality

Aktuality

9. prosince 2019

Český a francouzský ministr zahraničí probírali směřování Evropské unie

„Jsme pro opravdové sjednocení evropského kontinentu, s nímž úzce souvisí prohlubování vnitřního trhu EU, jenž je reálně nejsilnějším nástrojem srovnávání životních úrovní jejích občanů,“ shodli se český ministr zahraničí Tomáš Petříček a jeho francouzský protějšek Jean-Yves Le Drian. Jejich projevy započaly v pátek dvoudenní mezinárodní konferenci Beyond 1989 - Hopes & Disillusions after Revolutions (1989 – Naděje a deziluze po revolucích), již společně pořádaly Univerzita Karlova, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) a Akademie věd ČR.Ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček připomněl nejdůležitější okamžiky historie, společné pro Českou republiku i Francii. Konkrétně zmínil datum sedmého prosince před jedenatřiceti lety, kdy tehdejší francouzský prezident François Mitterrand přistál na letišti v Ruzyni a jako vůbec první představitel západního státu se zúčastnil setkání s československými disidenty. Ve stejném složení se pak snídaně na francouzském velvyslanectví v Praze konala v září 1990. S tím rozdílem, že Václav Havel byl již prezidentem Československa a další disident Jiří Dienstbier ministrem zahraničí. „Pane ministře, z mých úst nyní zaznívá vřelé poděkování Francii za tuto mimořádnou historickou intuici, prozíravost a podporu opozičnímu hnutí v bývalém komunistickém Československu,“ obrátil se s díky Tomáš Petříček k francouzskému ministru zahraničí.


Jak dále zmínil, výročí by neměla být jen připomínkou minulosti, ale také příležitostí vyjádřit vize do budoucnosti. „Vidíme prostor pro posilování spolupráce v rámci Evropy, což jsme dali najevo i v otázce saturované spolupráce v obraně. Měli bychom si definovat malé krůčky, na nichž se v EU shodneme, abychom se vyvarovali náhlým překvapením a šokům. Upevníme tak svazky uvnitř našeho klubu a zároveň přiblížíme unii občanům,“ řekl český ministr zahraničí.


Tomáš Petříček
Tomáš Petříček


Francouzský ministr pro Evropu a zahraničí Jean-Yves Le Drian poté ve svém bezmála hodinovém projevu vyjmenoval hlavní priority, jež musí Evropská unie prosazovat a bránit – především dodržování lidských práv. „Dalším naléhavým úkolem je dosažení absolutní evropské svrchovanosti, jež nám zaručí svobodu,“ dodal francouzský ministr zahraničí. Podmínkou fungujícího evropského projektu je ovšem schopnost Evropy zajistit si vlastní bezpečnost, která se odvíjí od členství zemí v NATO. Snaha o dosažení evropské svrchovanosti by se podle Le Driana měla odrazit také v oblasti digitalizace. Vyzval proto, aby se EU stala nezávislou na cizích technologiích, jako jsou budované 5G sítě.


Jean-Yves Le Drian
Jean-Yves Le Drian


S klíčovými tématy mezinárodní konference poté seznámili posluchače tři její hlavní aktéři – prorektorka pro evropskou problematiku Lenka Rovná, ředitel CEFRES Jérôme Heurtaux a ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Miroslav Vaněk. „Toto třicáté výročí je jedinečnou příležitostí k reflexi revolučních zkušeností a změn režimů v různých historických kontextech. Naším cílem je proto nabídnout prostřednictvím srovnávacího přístupu širší a nové akademické perspektivy přeměn režimů a přechodů k demokracii,“ popsal Miroslav Vaněk.


Program prvního dne konference zakončila debata u kulatého stolu věnovaná porevolučním nadějím a zklamáním, které se zúčastnili aktéři revolučích událostí, novináři a akademici.


Děkan FF UK Michal Pullmann
Děkan FF UK Michal Pullmann
Adéla Gjuričová z ÚSD AV ČR
Adéla Gjuričová z ÚSD AV ČR


V sobotu dopoledne se konference přesunula do budovy Filozofické fakulty UK, kde proběhly dva panely zabývající tématem revolucí v širokém společensko-vědním kontextu a jejich klíčovými ideami, jež zasahují do současnosti. Konference tak nabídla pluridisciplinární pohled na revoluční a porevoluční události. Odpoledne pak následovaly prezentace studentů Univerzity Karlovy, především z fakult sociálních věd, filozofické, humanitních studií a z Oxfordské univerzity.


Večer se ve Francouzském institutu v Praze konalo promítání filmu Solidarnosc. How Solidarity Changed Europe a následná debata s jeho autorkou Annou Szczepanskou a předním francouzským sociologem Georgesem Minkem.


Autor: Jitka Jiřičková

Foto: René Volfík

Datum: 9. 12. 2019


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám