• Aktuality

Aktuality

8. ledna 2020

Vyhlášení 5. ročníku soutěže PRIMUS!

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! Dne 1. března 2020 odstartuje již pátý ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků.


Máte-li zájem aktivně se zapojit do dalšího ročníku soutěže Primus, tak neváhejte. Mezní termín pro podání přihlášky je 20. dubna 2020.


Důležité informace:

• Soutěž Primus se řídí Zásadami schválenými Vědeckou radou UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 41/2019, a také Vyhlášením pátého kola soutěže zveřejněným v Opatření rektora č. 42/2019.

• Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

• Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.

• Kontakt Odbor pro vědu a výzkum RUK, e-mail:


Podmínky 5. kola soutěže

hlavní řešitel

zájemce s ukončeným doktorským studiem (ne více než 8 let od ukončení)

ostatní členové týmu

- akademičtí, vědečtí, výzkumní, techničtí a odborní pracovníci

- magisterští a doktorští studenti

- nejpozději do 31.12. roku následujícího po podání projektu vedle hlavního řešitele musí řešitelský tým obsahovat minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky

vyhlášení pátého kola soutěže

1. března 2020

poslední možnost registrace osob mimo UK

9. dubna 2020

ukončení podávání návrhů

20. dubna 2020

zahájení řešení

nejdříve 1. ledna 2021

doba řešení projektů

3 roky (s možným prodloužením o další 2 roky)
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám