• Aktuality

Aktuality


7. února 2020

Zahajovací setkání projektu CRP 18+ na půdě UK

Ve čtvrtek 6. února 2020 se v Modré posluchárně Univerzity Karlovy uskutečnilo zahajovací setkání velkého Centrálního rozvojového projektu 18+ (CRP 18+) Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree, uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami. Číslice v názvu je uvedena proto, že podmínkou pro udělení takového projektu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je účast minimálně 18 veřejných vysokých škol. Univerzitě Karlově se jakožto koordinátorovi podařilo tuto spolupráci dojednat s 19 veřejnými VŠ a projekt byl na MŠMT úspěšně schválen.V rámci rozvoje internacionalizace je na vysokých školách věnována značná pozornost jak propagaci cizojazyčných studijních programů (SP), tak i podpoře vytváření společných studijních programů ve spolupráci se zahraničními univerzitami a vysokými školami. Rozvoj této agendy však s sebou přináší i nové odpovědnosti za uskutečňování těchto SP ve všech klíčových oblastech. I když návrh, příprava i uskutečňování každého takového SP je výsledkem konkrétního kompromisu mezi legislativním rámcem a praxí českých VŠ a jejich partnerských zahraničních VŠ z rozličných zemí, je nutné vytvořit pro tato uskutečňování jednotný rámec jak v oblasti legislativy, akreditací a zajišťování kvality, tak i v oblasti jednotlivých praktických aspektů organizace studia. Vytvoření takového rámce může být jedním z klíčových prvků dalšího rozvoje internacionalizace vzdělávací činnosti napříč všemi českými vysokými školami.


Cílem projektu je tak především společně sdílet dosavadní zkušenosti s touto agendou mezi všemi VŠ a na základě společné spolupráce připravit podklady pro národní rámec, zejména společnou metodiku pro MŠMT a případné návrhy úprav VŠ zákona.


TEXT: Vojtěch Tomášek

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám