• Aktuality

Aktuality

6. května 2022

Sdělení UK pro studenty, uchazeče o studium a zaměstnance v souvislosti s covid-19


 1.   a. 

  Doporučená pravidla pro výuku (Hybridní podzim 21/22) – platí i pro jaro

    b. 

  Doporučená pravidla pro výuku (Hybridní jaro 2021/22)

 2. karlovkaonline.cz - web zaměřený na metodiku online výuky a zkoušení

 3. Aktuálně platné podmínky pobytu a dokumenty ke vstupu pro zahraniční uchazeče či studenty (21. 2. 2022)

 4. Kontakty a důležité odkazy

 5. Sdělení krizového štábu


Konání promocí je obnoveno od 1. 3. 2022. Promoce z období od 23. 11. 2021 do 28. 2. 2022, které se v návaznosti na rozhodnutí rektora nekonaly, se nahrazují od poloviny dubna 2022. Absolventi, kterých se to týká, budou včas informováni fakultami.

Organizace výuky a studia (6. 5. 2022)

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat. 1


Překlady do Českého znakového jazyka (ČZJ) naleznete v poznámkách - jsou označeny za jednotlivými odstavci. 2


Organizace výuky, studia i akademických obřadů probíhá aktuálně bez omezení.


V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od 5. května 2022 ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.


Kurzy celoživotního vzdělávání

Podmínky pro účast na kurzu CŽV jsou identické podmínkám účasti na vzdělávání.


Koleje a menzy

Ubytování na kolejích:

Od 19. 2. 2022 zrušeno prokazování bezinfekčnosti.

Menzy:

Studenti při vstupu do restauračních zařízení (menzy) bezinfekčnost od 10. 2. 2022 neprokazují.


Výdej průkazů UK

Aktuální otevírací dobu všech center najdete na webových stránkách. 3


Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v Celetné 13 je otevřena.


Poradny Centra Carolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. 4


Výcviková střediska

Od 10. května 2021 se otevírají Výcviková střediska UK.


Sportovní centrum Hostivař

Od 10. května 2021 se otevírá Sportovní centrum Hostivař pro praktickou výuku, a to za dodržení příslušných hygienických opatření.


V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na .  


Aktuálně platné podmínky vstupu pro zahraniční uchazeče či studenty na území ČR (12. 4. 2022)

Ochranná opatření upravující pravidla pro vstup do České republiky v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 byla zrušena.


Ke vstupu do České republiky už nadále není vyžadováno splnění žádných speciálních epidemiologických podmínek k zamezení šíření nemoci. Byl zrušen zákaz vstupu cizinců ze třetích zemí i nutnost prokazovat bezinfekčnost.


Zrušená ochranná opatření:

 • ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. března 2022 (pravidla vstupu do České republiky)

 • ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. března 2022 (seznam zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19)

 • ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. února 2022 (výjimky z pravidel pro vstup do České republiky pro některé občany Ukrajiny)


zdroj: webové stránky Ministerstva vnitra


Kontakty a důležité odkazy

Důležité kontakty

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky

pondělí–čtvrtek 9 - 16 hod, pátek 9 - 15 hod).


Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.

Kontaktní osoby na fakultách a součástech Univerzity Karlovy

Složení týmu a kontakty (bez titulů, pozice)


Fakulta

Jméno

Email

Telefon

KTF

Eva Procházková

737 272 242

ETF

Eva Svobodová

604 535 193

HTF

Jiří Navrátil

773 791 542

PF

David Kohout

221 005 334

1.LF

Eva Žáková

606 248 810

2.LF

Milan Trojánek

728 417 055

3.LF

Jiří Beneš

603 479 070

LF PL

Dana Müllerová

606 369 999

LF HK

Jiří Manďák

777 602 677

FaF

Hana Krieglerová

495 067 429

FaF

Kateřina Duspivová

Lenka Vlčková  

Lenka Doová

495 067 641

495 067 300

495 067 241

FF

PřF

Karel Mozr

602 740 635

MFF

Tomáš Jančák

Dana Macharová

Dana Lanková

951 551 298

951 551 254

951 551 414

PedF

Tomáš Bederka

607 860 106

PedF

Ivana Kočová

725 243 170

FSV

Ondřej Blažek

Lukáš Budín

222 112 136

222 112 254

FTVS

Radim Zelenka

603 170 774

FHS

Pavla Šínová

251 080 212

ÚJOP

Dita Výborová

224 990 425

N Karolinum

Petr Valo

602 450 191

ÚDAUK

C Krystal

Renáta Sluková

603 385 146

Ú knihovna

Radka Římanová

603 912 002

CERGE

Ondřej Rydval

601 301 247


Aktuální kontakty na odbory rektorátu UK

Odbor

Kontaktní linka

Centrum pro otázky životního prostředí

220 199 471

Bezpečnostní odbor

224 491 286

Ekonomický odbor

224 491 332, 224 491 331

Odbor výstavby

224 491 322, 224 491 299

Odbor veřejných zakázek

224 491 361, 224 491 734

Odbor vnitřního auditu a kontroly

224 491 509, 224 491 502

Centrum celoživotního vzdělávání

224 491 679, 778 111 424

Odbor projektové podpory

224 491 557, 224 491 399

Centrum pro teoretická studia

222 220 671

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

224 491 288, 224 491 576

Právní odbor

224 491 363, 224 491 499

Odbor vnějších vztahů

224 491 248, 224 491 656, 224 491 455

Odbor pro vědu a výzkum

224 491 290, 224 491 768

Ústřední knihovna

224 491 966, 224 491 370

Centrum pro přenos poznatků a technologií

224 491 508, 224 491 225 (sekretariát)

Kvestor

224 491 316, 224 491 317

Ústav dějin UK a Archiv UK

224 491 463

Oddělení analýz a strategií

224 491 770, 224 491 522

Oddělení spisové služby (podatelna RUK)

224 491 742, 224 491 282

Nakladatelství Karolinum

224 491 276

Odbor zahraničních vztahů

224 491 301, 224 491 710

Odbor pro studium a záležitosti studentů

• agenda poplatků spojených se studiem

• agenda uznávání zahraničního vzdělání           

• agenda dokladů a matrik                                    

• agenda doktorského studia                       

224 491 803, 224 491 260

224 491 179

224 491 627

224 491 261

224 491 667

Sekretariát rektora / Kancléř

224 491 900, 224 491 314

Ústav výpočetní techniky

224 491 647, 224 491 555

Organizační odbor

224 491 249, 224 249 700

Správa budov a zařízení

224 491 544

Koleje a menzy

224 930 250

Personální odbor

224 491 243

UK POINT - Infolinka

224 491 850Poznámky

1

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat.

https://youtu.be/rfYMwH9QMKo

2

Překlady do Českého znakového jazyka (ČZJ) naleznete v poznámkách - jsou označeny za jednotlivými odstavci. https://youtu.be/RqQSG9fP6vg

3

Výdej průkazů UK - https://youtu.be/0wvS0xszBq0

4

Poradny Centra Carolina

https://youtu.be/Zjg0XyHKIvcSdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám