• Aktuality

Aktuality

27. března 2020

Vědecké týmy zapojené do boje s koronavirem získaly od IOCB Tech peníze na výzkum

Týmům Ruth Tachezy a Ivana Hirsche z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Petra Bartůňka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR pomůže celkem 7 milionů korun. Právě takovou částku věnovala na výzkum akademická firma IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, zaměřující se na transfer technologií.


Ilustrační foto
Ilustrační foto


V krizové situaci způsobené koronavirovou epidemií iniciovala pracoviště Akademie věd ČR ve spolupráci s univerzitami řadu projektů zaměřených na výrazné navýšení testovacích kapacit, výzkum a vývoj rychlejších metod testování. Podle vědců je jednou z nejproblematičtějších fází testování izolace RNA viru z odebraných vzorků. Smyslem finanční podpory IOCB Tech je umožnit vědcům co nejrychleji rozšířit jejich projekty, které se na tuto kritickou část celého procesu zaměřují, a pomoci překlenout dobu, než na výzkum a vývoj dorazí další finance od státu.


Prof. Ing. Martin Fusek, CSc.„Podle vyjádření odborníků, je jedním z klíčových faktorů co nejširší a nejrychlejší testování pacientů s podezřením na nákazu, a proto je třeba řádově navýšit současné kapacity,“ řekl prof. Martin Fusek, ředitel společnosti IOCB Tech a zástupce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie, a dodal: „Na Ústavu organické chemie a biochemie AV, Přírodovědecké fakultě UK a Ústavu molekulární genetiky AV nyní pracují kolegové na nové metodě a jejím zavedení. Potřebují finance na nákup chemikálií a nutných zařízení. Přesně tam náš dar směřuje. Více než kdy jindy právě zde platí: kdo rychle dává, dvakrát dává.“


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.„Děkuji společnosti IOCB Tech a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR za podporu a spolupráci při vývoji diagnostické metody pro detekci koronaviru. Vážím si všech vědců, kteří se v minulých dnech – a nepochybně i nocích – zapojili do přípravy a testování vzhledem k současné epidemii, která tvrdě zasáhla nejen Českou republiku, ale i celý svět. Jsem si jist, že jejich aktivity přinesou v následujících dnech kýžený výsledek. Pro mne jde o další důkaz, že společná týmová práce je důležitá,“ zhodnotil rektor UK prof. Tomáš Zima.


RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dr. Zdeněk Hostomský v souvislosti s finančním darem uvedl: „Potvrzuje se nám moudrost a praktičnost vytvoření firmy, jakou je IOCB Tech. Její příjmy jsou odměnou za zprostředkování a vyjednání licenčních smluv našeho ústavu s komerčními partnery. Dnes nám umožňuje velmi pružně a konkrétně zareagovat na potřeby dané situace. I tímto způsobem se dostávají vydělané peníze zpět do vědy, na boj proti virovému onemocnění, a tím se kruh uzavírá.“


Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.„Dr. Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK je naše přední viroložka, která v posledních týdnech velmi obětavě a bez finanční podpory vyvíjí nové metody pro testování SARS-CoV-2. Spolu s prof. Ivanem Hirschem a kolegy z 1. LF bude zodpovědná za zavedení těchto metod ve společném pracovišti UK a Akademie věd v BIOCEVu. Tým vědců kolem dr. Petra Bartůňka právě dokončuje práce na vytvoření opravdu velkorysé testovací linky s využitím pokročilých robotických technologií,“ byl konkrétní doc. Jan Konvalinka, prorektor UK pro vědeckou činnost a koordinátor akademických pracovišť pro testování na koronavirus, a konstatoval: „Ty prostředky přišly včas a jsou v těch nejlepších rukou.“


Potřeba překlenovacích finančních prostředků pro vědecké týmy zapojené do boje proti epidemii koronaviru se počátkem tohoto týdne ukázala jako klíčová. Jak prozradil ředitel IOCB Tech, všechny náležité formality byly během pár dní vyřešeny a finance odeslány. Na konci týdne, v pátek 27. března by již prostředky na účtech Univerzity Karlovy a Ústavu molekulární genetiky AV ČR měly být.


V rozhovoru pro iForum se prof. Martin Fusek netajil s přáním, aby finanční dar přinesl kromě okamžité podpory, která umožní urychlit vývoj metod a tím pomůže zdravotnímu systému v boji s infekcí SARS Cov-2, i něco navíc: „Kéž by motivoval další privátní donátory a ukázal, že ve chvílích, jaké nyní zažíváme, je věda nepostradatelným nástrojem, který dokáže pomoci,“ přeje si prof. Martin Fusek.
Foto: Tomáš Belloň, Jakub Stadler / ÚOCHB

Datum: 27. 3. 2020

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám