Poskytnuté informace - rok 2014

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb.


2014

 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen „UK“) obdržela dne 17. dubna 2014 od pana J.Č. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


  Žadatel požadoval po UK poskytnutí opisu "Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců" zaměstnavatele podle §83 zákonač. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2013.


  Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 5. května 2014, příloha č.1


 2. Univerzita Karlova v Praze (dále jen „UK“) obdržela dne 22. září 2014 od společnosti Centrum pro výzkum informačních systémů (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


  Žadatel požadoval po UK následující informace:

  - jaké informační systémy používá v oblasti zpracování ekonomických informací, název produktu a dodavatele,

  - jaké informační systémy používá pro oblast řízení lidských zdrojů, název produktu a dodavatele,

  - jaký informační systém využívá pro spisovou službu, název produktu a dodavatele,

  - využívá nějaký manažerský informační systém, pokud ano, jeho název a dodavatele,

  - pro které další oblasti činnosti používá informační systémy a jaké, název produktu a dodavatele


  Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 10. října 2014, příloha č.1

Poslední změna: 12. listopad 2014 15:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám