Poskytování informací na UK

Povinně zveřejňované informace

podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímNázev

Univerzita Karlova


Důvod a způsob založení

Univerzita Karlova byla založena Karlem IV. v roce 1348 jako jedna z nejstarších světových univerzit.


Univerzita Karlova je univerzitní veřejnou vysokou školou dle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, uskutečňující všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.


Organizační struktura

Organizační struktura Univerzity Karlovy


Kontaktní spojení

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

telefon: 224491111

Číslo faxu: 224212869, 24210695

adresa internetové stránky: www.cuni.cz/

adresa e-podatelny - identifikátor datové schránky: piyj9b4


00216208

DIČ

CZ00216208


Dokumenty

Základní dokumenty Univerzity Karlovy


Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách poskytují fakulty. Informace týkající se činnosti dalších součástí poskytují tyto součásti. Týká-li se požadovaná informace více fakult nebo dalších součástí, zasílá se příslušná žádost každé dotčené součásti UK.


Nejde-li o věc uvedenou výše, podává se žádost o poskytutí informace prostřednictvím pošty na adresu Rektorát Univerzity Karlovy,

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1.


Žádost lze podat osobně v podatelně na téže adrese

v úředních hodinách Po – Pá 8-12, 12.30-14 hod,

případně zaslat faxem na č. 24210695 nebo e-mailovou poštou na adresu .


Poskytování informací upravuje opatření rektora č. 41/2014.


Stížnosti


Zde naleznete pravidla pro podávání a přijímání stíností.


Popisy postupů – návodů na řešení životních situací

viz: Portál veřejné správy


Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím


Uvedené zákony jsou uvedeny na internetové stránce Portál veřejné správy


Sazebník úhrad za poskytování informací


I. Materiálové náklady


Kopírovací služby:


Kopie (scan) A4 - jednostranná

2 Kč / ks

Kopie (scan) A4 - oboustranná

3 Kč / ks

Kopie (scan) A3 - jednostranná

4 Kč / ks

Kopie (scan) A3 - oboustranná

6 Kč / ks

CD

6 Kč / ks


Korespondence:


cena obálky:

rozměr 162x114mm

1 Kč / ks

rozměr 220x110mm

2 Kč / ks

poštovné:

dle platného ceníku České Pošty


II. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování


1 hodina kvalifikované odborné práce

350 Kč (za započatou hodinu)

1 hodina administrativní a pomocné odborné práce

200 Kč (za započatou hodinu)


Výroční zprávy


Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Poslední změna: 30. listopad 2022 13:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení vnitřního auditu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám