Opatření rektora č. 5/2015

Název:

Oprávnění ředitele Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

Čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

16. února 2015


[zrušeno OR č. 25/2017]

 Oprávnění ředitele Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze 

I.

 1. Nad rámec čl. 49 písm. d) Statutu Univerzity Karlovy v Praze je ředitel Kolejí a menz oprávněn jednat v těchto věcech:

    a. 

  v pracovněprávních věcech zaměstnanců zařazených na jednotlivých kolejích a menzách ve správě Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze a zaměstnanců zařazených na ředitelství Kolejí a menz,

    b. 

  ve věcech grantů a ve věcech nakládání s prostředky z nich získanými.II.


 1. Toto opatření se vydává v souladu čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 23. ledna 2015.

 2. Tímto opatřením se ruší opatření rektora č. 2/2001.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. února 2015.V Praze dne 16. února 2015


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám