Opatření rektora č. 14/2015

Název:

Změna Opatření rektora č. 6/2013

K provedení:

-

Účinnost:

22. únor 2015Změna Opatření rektora č. 6/2013

  1. Opatření rektora č. 6/2013 „Spisový řád Univerzity Karlovy“ se mění takto:


    1. V čl. 17 odst. 1 se věta první zrušuje.

    2. V čl. 17 odst. 1 se slova „po skončení pilotního provozu eSSL UK dle věty první“ zrušují.

    3. V čl. 17 odst. 2 větě první se slova „do 24 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Spisového řádu“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2017“.


  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 22. února 2015.


 


V Praze dne 19. února 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám