První polistopadový rektor profesor Palouš zemřel

Ve věku nedožitých 91 let zemřel 10. září první polistopadový rektor Univerzity Karlovy profesor Radim Palouš, který se zasloužil o navrácení naší alma mater do svazku světových univerzit. Profesor Palouš vedl naši univerzitu od ledna 1990 do února 1994.


Poslední rozloučení s prof. Radimem Paloušem se uskuteční dne 18. září 2015 v 11 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám., Praha 1). Soustrast je možné vyjádřit podpisem do kondolenční knihy, kterou naleznete ve dnech 15.–18. 9. na adrese Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1, každý pracovní den v čase od 8.00 hodin do 18.00 hodin.


Prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c. mult., (6. listopadu 1924 – 10. září 2015) absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor filozofie, kde byl žákem prof. Jana Patočky. V roce 1948 obhájil rigorózní práci na téma Masarykovo filozofické mládí. Absolvoval rovněž Přírodovědeckou fakultu Vysoké školy pedagogické, obor chemie. Po škole působil jako středoškolský profesor a v roce 1957 obsadil na základě konkurzu místo asistenta analytické chemie. K oboru filozofie se mohl postupně vracet v šedesátých letech. Roku 1967 byl jmenován docentem (habilitační práce: Škola moderního věku) a v roce 1990 pak vysokoškolským profesorem.


Prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c. mult.
Prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c. mult.


Účastnil se a také sám organizoval ilegální filozofické semináře a působil jako editor samizdatových publikací (např. Nové cesty myšlení). Stal se jedním z prvních signatářů Charty 77, v období 1982 až 1983 byl jejím mluvčím. V roce 1989 byl jedním z organizátorů listopadového převratu a spoluzakladatelem Občanského fóra. V letech 1990–2004 byl členem Papežské rady pro kulturu.


Prof. Radim Palouš byl doktorem honoris causa na univerzitách v řadě evropských zemí (Krakov 1991, Lichtenstein 1991, York 1992, Edinburgh 1993), v USA (Pittsburg 1990, Omaha 1990, Bethlehem 1992) a v Asii (Soul 1993). Byl držitelem mnoha cen a čestných uznání, například Ceny ČSAV za edici souboru Patočkových komenian, mezinárodní Komenského ceny Scheidegger Price či zlaté medaile UK. V roce 1997 obdržel z rukou prezidenta České republiky státní Řád T. G. Masaryka.


Publikoval přes 300 prací: mezi knižními tituly např. Škola stáří, Čas výchovy, Světověk, Dopisy kmotřenci, Komenského Boží svět, Česká zkušenost, Rokování o roku, Osobnost a komunikace, Totalismus a holismus, Ars Docendi, Dobrodružství pobytu vezdejšího a mnohé další.
Poslední změna: 15. září 2015 10:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám