Zápis za zasedání předsednictva AS UK 25. 11. 2016

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, David Hurný, Josef Staša, František Zahálka, Peter Korcsok


Omluvena:

Zuzana Červinková


Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní AS UK


Program:

  1. Předsednictvo AS UK vyzývá v návaznosti na dohodu učiněnou na plénu AS UK, konaného dne 25. listopadu 2016 Sociální komisi AS UK, Studijní komisi AS UK, Ekonomickou komisi AS UK a Legislativní komisi AS UK, aby znovu projednaly možnou úpravu čl. 4 odst. 2 Návrhu Stipendijního řádu a to konkrétně poměr studentů, kterým má být přiznáno prospěchové stipendium. Podkladové materiály budou předloženy předkladatelem, J. M. panem rektorem, předsednictvu AS UK dne 28. listopadu 2016. Konkrétní návrhy pracovních komisí AS UK je nutné předložit do 6. prosince 2016 do 22:00 hodin, tak aby mohly být projednány na nejbližším zasedání pléna AS UK dne 9. prosince 2016.

  2. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 28. listopadu 2016 od 16:00 hodin na sekretariátu AS UK.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Zápis pdf

Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám