2016

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Zuzana Červinková, David Hurný, Josef Staša, František Zahálka, Peter Korcsok


Přítomní hosté:

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK


Milan Prášil, kancléř UK


Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti


Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Program

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou včetně dopisu z FF ve věci nově vydaného Opatření rektora č. 28/2016 „Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovatelného výsledku na Univerzitě Karlově“ a ujistilo se, že vedení UK se jím také zabývá.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s nominacemi zástupce delegáta UK ve Studentské komoře Radě vysokých škol.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo konec funkčního období tajemnice Legislativní komise AS UK PhDr. Soni Mikulové, Ph.D. (FSV) a děkuje jí za její činnost. Z tohoto důvodu rozhodlo předsednictvo AS UK o oslovení Mgr. Bc. Terezy Svobodové, B. A. (FSV), zda má zájem navrátit se do této funkce. V případě odmítnutí vypíše předsednictvo AS UK výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice Legislativní komise AS UK, který/která by měl/měla nastoupit do funkce 15. února 2017. Od 1. února 2017 do 15. února 2017 pověřuje výkonem současnou tajemnici Legislativní komise AS UK PhDr. Soňu Mikulovou, Ph.D. Členové AS UK budou podrobněji informováni v dopise v dalších dnech.

 4. Předsednictvo AS UK projednalo následující právní jednání:


  a) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. st. 3768, jehož součástí je stavba č. p. 2089  a parc. č. 728, oba v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s.    


  b) Smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch Elektrárny Opatovice, a.s.          

  Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově v ul. Na Větrníku 2034, Praha 6                 

       

 5. Předsednictvo AS UK projednalo Aktualizaci harmonogramu dlouhodobého strategického záměru UK 2016 – 2020 pro rok 2017.

 6. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK dne 9. prosince 2016.

 7. Předsednictvo AS UK projednalo předběžné termíny zasedání AS UK v letním semestru 2016/2017. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 24. března 2017, 21. dubna 2017, 9. června 2017, 16. června 2017.

 8. Předsednictvo AS UK schválilo Lukáše Kostínka (PF) za člena Legislativní komise AS UK.

 9. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 9. prosince 2016 od 9:30 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UKZapsala:


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Zápis PDF

Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám