Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK dne 1. srpna 2016

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Zuzana Červinková, David Hurný, Jakub Polách, Josef Staša, František Zahálka

Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor

Milan Prášil, kancléř UK

Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Program:

1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou včetně stanoviska Etické komise UK k podnětu č. 5/2015 ve věci podezření z porušení etiky vědecké práce týmu prof. MUDr. Evy Sikové, DrSc.


2. Přítomný J. M. pan rektor požádal dle čl. 13 odst. 7 Statutu UK o zrychlené projednání návrhu Opatření rektora XX/2016 k sociálním a ubytovacím stipendiím. Oproti akademickému roku 2015/2016 dochází k navýšení sociálního stipendia ve shodě se změnou zákona o VŠ 137/2016 Sb. Částka se nově stanovuje jako ¼ z minimální mzdy. V případě Stipendií na podporu ubytování na UK navrhované OR přistupuje k pevnému stanovení základu pro výpočet zvýšených kategorií ubytovacího stipendia dle dosavadní částky a tím k zachování současného stavu. Nový způsob výpočtu tohoto stipendia J. M. pan rektor navrhne k projednání AS UK na jaře 2017. Předsednictvo AS UK rozhodlo návrh OR XX/2016 postoupit Sociální a Ekonomické komisi AS UK a vyjádří se k němu na svém příštím zasedání.


3. Předsednictvo AS UK projednalo písemnou žádost J. M. pana rektora o návrh nominace třetiny členů Rady pro vnitřní hodnocení UK (dále jen RVH) za AS UK. Předsednictvo AS UK rozhodlo, že osloví všechny senátorky a senátory s žádostí o nominace vhodných kandidátů do jednotlivých panelů RVH. Z došlých nominací bude na příštím zasedání Předsednictva AS UK vybráno 12 kandidátů. O konečné nominaci osmi z nich následně rozhodne J. M. pan rektor. Schválení kompletního složení RVH bude projednáno na plénu AS UK 21. října 2016.


4. Předsednictvo AS UK pověřilo PhDr. Soňu Mikulovou, Ph.D., výkonem funkce tajemnice Legislativní komise AS UK na období od 1. srpna 2016 do 31. ledna 2017.


5. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 1. září 2016 od 15 hodin na sekretariátu AS UK.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám