Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 20. ledna 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Zuzana Červinková, František Zahálka, Josef Staša, Peter Korcsok


Omluveni:

David Hurný


Přítomní hosté:

Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Program:

  1. Předsednictvo AS UK děkuje prof. MUDr. Zuzaně Červinkové, CSc. (LF HK) za její dlouholetou činnost v senátu AS UK a v Předsednictvu AS UK.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s kandidáty na pozici tajemníka / tajemnici Legislativní komise AS UK a projednalo harmonogram výběru. Pohovor s jednotlivými kandidáty proběhne v týdnu od 6. února 2017.

  4. Předsednictvo AS UK zaštítilo setkání pro vyjádření se k metodickým materiálům obsahujícím doporučené vzory struktur vnitřních předpisů fakult.

  5. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK dne 3. února 2017.

  6. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 3. února 2017 od 9 hodin na sekretariátu AS UK.    PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK
Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Zápis


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám