Zasedání předsednictva 10. ledna 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, David Hurný, Zuzana Červinková, Josef Staša, František Zahálka, Peter Korcsok


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Program

  1. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o proběhnutém setkání s děkany a řediteli součástí, na kterém se jednalo o vnitřních předpisech, studijních předpisech. Také uvedl, že na fakulty bude rozeslán harmonogram k vnitřním předpisům.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.

  3. Předsednictvo AS UK projednalo Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého -  strategického záměru UK v roce 2016.

  4. Předsednictvo AS UK navrhuje AS UK prof. RNDr. Jana Černého akademické pracovníky, Ph.D. (PřF) a Michala Říhu (PF), Benjamina Rolla (ETF), Bc. Terezu Stonišová (FSV) a Anežku Majdákovou (PF) za studenty jako nominanty do Etické komise UK.

  5. Předseda Legislativní komise AS UK seznámil předsednictvo AS UK se stavem projednávání jednotlivých vnitřních předpisů UK a vnitřních předpisů fakult.

  6. Předsednictvo AS UK projednalo právní jednání.

  7. Předsednictvo AS UK projednalo setkání delegátů AS UK v RVŠ.

  8. Předsednictvo AS UK projednalo uchazeče na post tajemníka Legislativní komise AS UK.

  9. Předsednictvo AS UK projednalo předběžné termíny zasedání AS UK v letním semestru 2016/2017 a byly stanoveny  na 31. března, 2. června a 23. června 2017.

  10. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 20. ledna 2017 od 9:00 hodin na sekretariátu AS UK.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK


Zapsala:


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


ZápisPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám