Poskytnuté informace - rok 2017

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) obdržela dne 22. 3. 2017 od paní A. V. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatelka požadovala poskytnutí opisu „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ Univerzity Karlovy podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2016.


Požadované informace jsou součástí přílohy.


2. Univerzita Karlova obdržela dne 30. 3. 2017 od pana B. N. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda má student právo na zhotovení kopie z opravného řešení.


Odpověď žadateli je součástí přílohy.


Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 6. 4. 2017.


Poslední změna: 11. duben 2017 10:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám