Příloha č. 1 Statutu Univerzity Karlovy

Úplné znění Přílohy č. 1 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY - ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ze dne 22. listopadu 2017


Čl. 1

Fakulty


1. Základními součástmi univerzity jsou fakulty (§ 22 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách), a to:

 • Katolická teologická fakulta,

 • Evangelická teologická fakulta,

 • Husitská teologická fakulta,

 • Právnická fakulta,

 • 1. lékařská fakulta,

 • 2. lékařská fakulta,

 • 3. lékařská fakulta,

 • Lékařská fakulta v Plzni,

 • Lékařská fakulta v Hradci Králové,

 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,

 • Filozofická fakulta,

 • Přírodovědecká fakulta,

 • Matematicko-fyzikální fakulta,

 • Pedagogická fakulta,

 • Fakulta sociálních věd,

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu,

 • Fakulta humanitních studií.

2. Organizační členění fakulty upravuje její statut.


Čl. 2

Vysokoškolské ústavy


1. Vysokoškolskými ústavy (§ 22 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách) na univerzitě jsou:

 • Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy,

 • Centrum pro teoretická studia,

 • Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium,

 • Centrum pro otázky životního prostředí.

2. Organizační uspořádání vysokoškolského ústavu upravuje organizační řád, který je jeho vnitřním předpisem.

3. Vysokoškolským ústavem, jehož řediteli je svěřen výkon správy majetku podle čl. 50 odst. 1 písm. d) statutu, je Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium.


Čl. 3

Jiná pracoviště


1. Jinými pracovišti univerzity pro vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií, (§ 22 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách) jsou:

 • Ústav výpočetní techniky,

 • Centrum pro přenos poznatků a technologií,

 • Ústav jazykové a odborné přípravy,

 • Ústřední knihovna,

 • Agentura Rady vysokých škol.

2. Organizační uspořádání jiného pracoviště univerzity upravuje organizační řád, který je jeho vnitřním předpisem.

3. Jinými pracovišti, jejichž ředitelům je svěřen výkon správy majetku podle čl. 50 odst. 1 písm. d) statutu, jsou Ústav jazykové a odborné přípravy a Agentura Rady vysokých škol.


Čl. 4

Účelová zařízení


1. Účelovými zařízeními (§ 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách) univerzity jsou:

 • Koleje a menzy,

 • Nakladatelství Karolinum,

 • Správa budov a zařízení,

 • Centrum Krystal.

2. Organizační uspořádání účelového zařízení univerzity upravuje organizační řád, který je jeho vnitřním předpisem.

3. Účelovými zařízeními, jejichž ředitelům je svěřen výkon správy majetku podle čl. 50 odst. 1 písm. d) statutu, jsou Koleje a menzy a Nakladatelství Karolinum.


Čl. 5

Znění názvů univerzity, fakult a dalších součástí v anglickém jazyce


1. Název univerzity v anglickém jazyce zní: „Charles University”.

2. Názvy fakult v anglickém jazyce znějí:

 • „Catholic Theological Faculty”,

 • „Protestant Theological Faculty”,

 • „Hussite Theological Faculty”,

 • „Faculty of Law”,

 • „First Faculty of Medicine”,

 • „Second Faculty of Medicine”,

 • „Third Faculty of Medicine”,

 • „Faculty of Medicine in Pilsen”,

 • „Faculty of Medicine in Hradec Kralove”,

 • „Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove”,

 • „Faculty of Arts”,

 • „Faculty of Science”,

 • „Faculty of Mathematics and Physics”,

 • „Faculty of Education”,

 • „Faculty of Social Sciences”,

 • „Faculty of Physical Education and Sport”,

 • „Faculty of Humanities”.

3. Názvy dalších součástí v anglickém jazyce znějí:

 • „Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University”,

 • „Centre for Theoretical Study”,

 • „Centre for Economic Research and Graduate Education”,

 • „Computer Science Centre”,

 • „Centre for Knowledge and Technology Transfer”,

 • „Institute for Language and Preparatory Studies”,

 • „Central Library of Charles University”,

 • „Environment Centre”,

 • „Agency of the Council of Higher Education Institutions”,

 • „Dormitories and Refectories”,

 • „Karolinum Press”,

 • „Premises and Facilities Administration”,

 • „Centre Krystal”.Poslední změna: 10. duben 2018 12:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám