Pokyn č. 2 - Zveřejnění seznamu studentů/absolventů

UKRUK/69642/2018-1

11. 06. 2018


Zveřejnění seznamu studentů či absolventů UK v tištěné podobě (např. ve výroční zprávě, publikaci k promoci) nebo na webových stránkách fakulty/součásti UK není přípustné bez souhlasu studentů/absolventů.


V případě souhlasu je zveřejnění přípustné pouze v rozsahu, k jakému dal student/absolvent souhlas (tedy např. ke zveřejnění výsledkové listiny účastníků soutěže, kde účastníci byli o zveřejnění informování v rámci přihlášky na soutěž a potvrzením přihlášky do soutěže tak vyjádřili souhlas).


Zdůvodnění:

Zákony ČR včetně zákona o vysokých školách neukládají žádnou povinnost zveřejnit v tištěné podobě či na veřejně přístupné webové stránce seznam studentů či absolventů. Pro zveřejnění seznamu studentů či absolventů tak neexistuje zákonný důvod. Zveřejnění osobních údajů studenta či absolventa ve výroční zprávě, publikaci k promoci či na veřejně přístupné webové stránce je možné výhradně se souhlasem tohoto subjektu údajů.Poslední změna: 2. červenec 2018 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám