Uplynulo 70 let od smrti Edvarda Beneše

Seznamte se s unikátními dokumenty týkajícími se jeho akademické činnosti

Edvard Beneš (28. května 1884 v Kožlanech – 3. září 1948 v Sezimově Ústí)


Edvard Beneš, druhý československý prezident, zemřel přesně před 70 lety, 3. září 1948. V souvislosti s tímto výročím přinášíme unikátní fotodokumentaci, která se týká jeho studijní a akademické činnosti spojené s Karlo-Ferdinandovou univerzitou a záležitostmi týkajícími se vztahu Beneše a Univerzity Karlovy v době první republiky a po druhé světové válce.


Beneš odmaturoval v roce 1904 na gymnáziu na Královských Vinohradech a poté se zapsal na Karlo-Ferdinandovu univerzitu, na níž hodlal studovat sociologii a filozofii. Nakonec se ale rozhodl pro studium ve Francii, kde v Paříži vystudoval práva.


V roce 1909 se na Karlo-Ferdinandově univerzitě habilitoval v oboru sociologie a filozofie (jeden z posudků vypracoval Tomáš Garrique Masaryk). Po první světové válce Beneš získal na Univerzitě Karlově v roce 1922 profesorský titul.


V prosinci 1945 se na Pražském hradě konala Benešova slavnostní promoce, na níž byl Benešovi byl udělen čestný titul doktora práv.


Beneš se aktivně podílel na přípravě oslav 600. výročí založení Univerzity Karlovy. Dne 7. dubna 1948 spoluorganizoval mezinárodní slavnost ve Vladislavském sále Pražského hradu za účasti stovek hostů. U této příležitosti Beneš slavnostně vydal obnovenou zakládací listinu UK, jejíž originál se za války ztratil.


Fotodokumentace z let 1909 - 1922


1. První strana Benešovy disertační práce – 1909

2. První kapitola Benešovy disertační práce – 1909

3. Druhá kapitola Benešovy disertační práce – 1909

4. Bibliografie Benešovy disertační práce – 1909

5. Poslední strana Benešovy disertační práce – 1909

6. Masarykův posudek habilitační práce Edvarda Beneše – 1909

7. Drtinův posudek habilitační práce Edvarda Beneše – první a druhá strana – 1909

8. Benešova žádost o habilitaci na Filosofické fakultě – 1912

9. Policejní posudek o Benešově politické a mravní bezúhonnosti – 1913

10. Jmenování Edvarda Beneše docentem na Filosofické fakultě – 1913

11. Seznam přednášek na Filosofické fakultě – 1913, 1914, 1915, 1922

12. Osobni výkaz Edvarda Beneše na UK – dokument o jmenování profesorem – 1922

13. Urgence Filosofické fakulty ministerstvu školství o urychlené jmenování Edvarda Beneše profesorem – 1922

14. Jmenování Edvarda Beneše řádným profesorem profesorem Filosofické fakulty – 1922Fotodokumentace z let 1936 - 1948


1. Audience zástupců UK u prezidenta Edvarda Beneše 23. ledna 1936 – 1936

2. Soupis čestných doktoratů udělených Edvardu Benešovi v zahraničí v letech 1939 – 1945 – 1945

3. Edvard Beneš na Lékařské fakultě v Hradci Kralové – 1945

4. Program promoce prezidenta konané na Pražském hradě 15. prosince 1945, na níž byl Edvardu Benešovi byl udělen čestný titul doktora práv

5. Oslavy 600. výročí založení UK, obnovení zakládací listiny UK prezidentem Benešem – 6. dubna 1948

6. Poděkování Edvarda Beneše Filosofické fakultě za přání – 1948

7. Parte Edvarda Beneše vystavené Univerzitou Karlovou – 1948

8. Parte Edvarda Beneše vystavené Akademií věd – 1948

9. Parte Edvarda Beneše vystavené bratislavskou Právnickou fakultou – 1948

10. Poděkování Hany Benešové Filosofické fakultě za květiny na hrob jejího manžela – 1948Autor: Luděk Svoboda

fotodokumentace: Archiv UK

datum: 3. září 2018Poslední změna: 3. září 2018 16:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám