Projekt Connect4Children (c4c)

spolupráce v oblasti klinické farmakologie v neonatologii a pediatrii

Řešitelé: MUDr. Pavla Pokorná Ph.D.1, 2, 3, Prof. MUDr. Ondřej Slanař Ph.D.1


Instituce:

1) Ústav farmakologie I. LF UK a VFN v Praze, Česká republika, Albertov 4, 128 00 v Praze 2, Česká republika

2) Klinika dětského a dorostového lékařství I. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 2, 121 00 v Praze 2, Česká republika

3) Intensive Care and Department of Pediatric Surgery, Erasmus MC - Sophia Childrens Hospital, Rotterdam, Nizozemsko


Úvod: Projekt Connect4Children je plánován pro období 2018-2024 (http://www.imi.europa.eu/). Univerzita Karlova se zapojila do projektu dne 23. 12. 2017 a Farmakologický ústav 1. LF a VFN spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN se staly koordinačním centrem pro Českou a Slovenskou republiku. Projekt je realizován v rámci iniciativy pro inovativní léčiva (IMI2). Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií a evropským farmaceutickým průmyslem. Do projektu je zapojeno 34 akademických center a 10 komerčních partnerů.


Cíl: Cílem projektu je vytvořit celoevropskou síť klinických center pro provádění pediatrických klinických hodnocení. Univerzita Karlova se bude podílet na projektu zapojením do sítě klinických center, farmakologického výzkumu v pediatrii a neonatologii včetně podpory scientific advice c4c a propojení s CzechPharmNet, a vzdělávacího modulu, jehož cílem je vytvořit integrovaný vzdělávací systém pro všechny zúčastněné v neonatologickém/pediatrickém klinickém hodnocení. Závěr: projekt je výzvou všem pracovištím v České a Slovenské republice ke spolupráci v oblasti pediatrické klinické farmakologie a v neonatologii.


Kontakt:

MUDr. Pokorná Pavla Ph.D.: ;

Prof. MUDr. Slanař Ondřej Ph.D.:

Poslední změna: 6. březen 2019 13:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám