Václav IV. - král na rozhraní věků

Letos uplynulo 600 let od smrti českého a římského krále Václava IV. Osobnost a dobu tohoto vzdělaného vladaře, který měl zásluhy na rozvoji pražské univerzity, přiblížuje výstava v Karolinu.


Výstava byla z důvodu velkého zájmu návštěvníků prodloužena do 15. prosince! Je k vidění denně od 10 do 18 hodin, vstup na ni je zdarma.


POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST PROSÍT SI VÝSTAVU S PRŮVODCEM - REZERVACE NUTNÁ!


11. prosince od 16:00 ► REZERVACE ◄


12. prosince od 16:00 ► REZERVACE ◄


Expozice představí faksimile bible Václava IV., jednoho z nejskvělejších středověkých kodexů s více než 650 ilustracemi, stejně jako faksimile dalších rukopisů, jejichž vznik souvisí s osobou krále Václava IV. Sochařství bude v Karolinu prezentováno kopiemi tzv. krásnoslohových skulptur, jako je Madona z kostela sv. Jiljí v Třeboni a Madona ze Šternberka. Z oblasti malířství se představí kopie děl Mistra třeboňského oltáře, Madony svatovítské a Madony rynecké. Návštěvníci budou mít též možnost obdivovat technologické kopie české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, tedy těch korun, jimiž byl Václav IV. korunován. Chybět nebudou ani modely staveb z doby Václava IV., které na výstavu zapůjčila fakulta stavební ČVUT v Praze.


„Výstava v Karolinu dokládá skutečnost, že architektura, sochařství, malba i umělecká řemesla doby Václavovy dosáhly jednoho ze svých uměleckých vrcholů. Praha tehdy patřila k nejvýznamnějším uměleckým centrům Evropy. K výstavě byla vydána doprovodná publikace,“ prozradila za autorský tým Jana Peroutková.


Nemalé zásluhy měl Václav IV. o pražskou univerzitu; sám založil novou univerzitní kolej pojmenovanou jeho jménem. Univerzitě Václav věnoval nádherný Rotlevův palác na Starém Městě pražském, který dodnes patří k několika nejstarším univerzitním sídlům v celé Evropě, což je dnešní Karolinum.


Návštěvníci výstavy se budou moci na vlastní oči přesvědčit o přínosu Václava IV., který byl dlouho očekávaným synem a nástupcem císaře Karla IV., ovšem ve své době ne příliš dobře hodnoceným vladařem…


Akce se koná v rámci projektu MKČR - NAKI (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Národní kulturní identity) Český a římský král Václav IV. – doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu, jehož příjemcem je Univerzita Karlova, projekt je řešen na Katolické teologické fakultě UK.


Výstavu podpořil Magistrát Hl. m. Prahy.

Partnerem projektu je ČEZ, a.s.

Foto: archiv výstavy

Datum: 13. 9. 2019Poslední změna: 10. prosinec 2019 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám