I. úplné znění Přílohy č. 10 Statutu UK ze dne 28. února 2013 (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

přílohy č. 10 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZNAK UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 28. ÚNORA 2013Znak Univerzity Karlovy v Praze
*****Změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze, změny každé přílohy a z těchto změn vyplývající úplná znění jsou vedeny v samostatně číslovaných řadách.

Změna Přílohy č. 10 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 18. ledna 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 28. února 2013 a účinnosti nabývá 1. března 2013.Za správnost I. úplného znění:JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UK
Poslední změna: 12. březen 2018 13:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám