Prohlášení rektora Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


Hodnoty Univerzity Karlovy, její dobré jméno, stejně jako názory akademické obce pro mě byly a budou při rozvoji a vedení univerzity vždy zcela zásadní a nepřekročitelné.


Dnešní rozhodnutí společnosti Home Credit International (HCi) pouze urychlilo řešení, ke kterému Univerzita Karlova směřovala, a to v této spolupráci nepokračovat.


Jsem přesvědčen, že kritická diskuze ohledně spolupráce se společností HCi otevřela dlouho opomíjené a důležité téma, jakým je financování vysokých škol v ČR, spolupráci univerzit se sponzory a soukromým sektorem. Považuji za mimořádně důležité v této debatě pokračovat a hledat řešení a opatření, jak situaci s financováním vysokých škol zlepšit.


Tématem financování a sponzoringu Univerzity Karlovy se proto bude na svém zasedání v pátek 18. října 2019 zabývat Akademický senát UK. Na jednání navrhnu zřízení komise Univerzity Karlovy, která připraví parametry a kritéria pro spolupráci univerzity s komerčními partnery. Členy komise by měl navrhnout Akademický senát UK. Těší mne, že místo v této komisi již přijal prof. Jiří Přibáň z britské Cardiff University, který má zkušenosti s tématem sponzoringu ze svého působení na univerzitách ve Velké Británii a USA.


Rád bych poděkoval všem zástupcům akademické obce za velmi otevřenou, kritickou, ale také korektní diskuzi. Je to podle mě ten nejvyšším důkaz nezávislosti a svobody akademického prostředí UK.


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

rektor Univerzity Karlovy


Praha, 10. října 2019ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 10. říjen 2019 15:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám