Prohlášení rektora UK prof. Tomáše Zimy ze dne 25. října 2019

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Jednání společnosti SBP, s.r.o., které mělo získávat peníze od soukromých partnerů na svůj účet v souvislosti s pořádáním odborných konferencí Univerzity Karlovy, považuji za skandální a nepřijatelné. Tyto aktivity zásadně poškozují dobré jméno Univerzity Karlovy a všech akademických pracovníků, jsou v rozporu s Etickým kodexem UK a jsou pro mě neomluvitelné.


O aktivitách SBP, s.r.o. vedení Univerzity Karlovy nevědělo, první informace jsme získali až z veřejných sdělovacích prostředků.


Nemám žádné informace o tom, že by se společnost SBP, s.r.o. jakkoliv podílela na financování univerzity či s ní měla uzavřenu nějakou smlouvu o spolupráci.


Okamžitě poté, co jsem se o těchto informacích z médií dozvěděl, jsem zadal prověření veškerých aktivit Střediska bezpečnostní politiky včetně auditu financování konferencí, které mělo toto centrum v gesci, pořádalo je či se na nich podílelo.


Ve čtvrtek 24. 10. 2019 jsem přijal rezignaci PhDr. Miloše Balabána, Ph.D., na funkci tajemníka Česko-čínského centra UK. Současně jsem požádal své spolupracovníky o přerušení jakékoliv spolupráce Univerzity Karlovy s PhDr. M. Balabánem, Ph.D., a dalšími pracovníky, kteří působili ve společnosti SBP, s.r.o., a to minimálně do doby skončení šetření UK.


Garantuji, že Univerzita Karlova bude v této věci postupovat velmi tvrdě a nekompromisně tak, aby ochránila nejen dobré jméno naší Alma mater, ale především práci, kterou tisíce akademiků každý den pro univerzitu odvádí.


V případě, že kontroly UK odhalí další vážné pochybnosti ohledně fungování SPB s.r.o. ve vztahu k Univerzitě Karlově, jsem připraven obrátit se na orgány činné v trestním řízení.


prof. Tomáš Zima,

rektor Univerzity KarlovyZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 25. říjen 2019 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám