Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. října 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Zuzana Moťovská, David Hurný, David Pavlorek


Omluveni:

Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program:

 1. Předsednictvo AS UK se ztotožňuje se závěry a usnesením Ekonomické komise AS UK ze dne 25. října 2019:


  „Ekonomická komise AS UK se seznámila se situací ohledně stavební akce „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ a vnímá ji jako kritickou.

  Ekonomická komise AS UK doporučuje uhradit finanční prostředky nutné na dokončení stavebních prací „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ ve výši 85 mil Kč.

  Ekonomické komise AS UK považuje veškeré takto poskytnuté finanční prostředky jako vratnou půjčku a žádá vedení UK a vedení FHS, aby předložily finanční rozvahu, jak a do kdy bude půjčka splacena tak, aby mohla být projednána jako řádný bod na jednání AS UK 29. listopadu 2019.

  Ekonomická komise AS UK žádá vedení UK a vedení FHS o zpracování komplexní analýzy stavby objektu menzy 17. listopadu a její předložení na nadcházející zasedání EK AS UK, která bude obsahovat následující body:

  1) technické parametry stavby,

  2) analýzu vzniku víceprací,

  3)analýzu ekonomické části (platby, dodatky atp.) včetně určení rozhodovacích a podpisových mechanismů,

  4) vyčíslení stávajících finančních rezerv FHS,

  5) vyčíslení možných splátek FHS včetně kritické analýzy jejích možností.“


 2. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 18. listopadu 2019 od 16:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 5. listopad 2019 14:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám