Zápis ze zasedání Petiční komise AS UK ze dne 18.10.2019


Přítomni: (doc. Věra Hoffmanová, CSc. (součásti), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Filip Sedlák (HTF), doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Omluveni: Bc. Daniela Čechová (PedF), prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (LF3), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Metoděj Renza (LF3), Daniel Slovák (LF2), MUDr. Josef Štorm (LF2)


Hosté: Sanislav B. Bohačík


Dále nepřítomni: MUDr. Josef Fontana (LF3)


  1. Návrh programu:

  2. Volba předsedy komise

  3. Záležitost paní Š. K. C.

  4. Různé


Mgr. David Pavlorek (FF) představil návrh programu, který byl schválen tichým souhlasem.


1. Úvodní slovo

Mgr. David Pavlorek (FF) oznámil svoji avizovanou rezignaci na pozici předsedy Petiční komise AS UK a navrhl MUDr. Josefa Štorma (LF2). MUDr. Josef Štorm byl ze schůze omluven z pracovních důvodů, svůj souhlas s nominací však zaslal dne 17. října 2019 e-mailem adresovaným všem členům Petiční komise AS UK.


Jiný návrh na předsedu Petiční komise AS UK nepadl.MUDr. Josef Štorm (LF2) byl zvolen předsedou Petiční komise AS UK poměrem hlasů 8-0-0.


2. Záležitost paní Š. K. C.

Petiční komise AS UK projednala dlouhodobé stížnosti a podněty zasílané paní Š. K. C.. S ohledem na jejich dikci a formát, nejasnost struktury jejich rozesílání vždy odlišným osobám a orgánům, ale také nedoložení podkladových materiálů (pouze příslib, ale nikoli poskytnutí studijního spisu) se rozhodla komise záležitost uzavřít a podněty si neosvojit.Návrh usnesení:

„Petiční komise AS UK projednala opakované podněty paní Š. K. C. k opětovnému otevření jejího případu a s přihlédnutím k obsahu daných podnětů, urážlivému až hanlivému stylu, jakým jsou psány a podávány, obcházení standardní komunikace mezi petentem a Petiční komise AS UK se Petiční komise AS UK rozhodla podněty neosvojit.“


Hlasování: 8-0-0

Schváleno


3. Různé

Mgr. David Pavlorek (FF) informoval o tom, že v průběhu srpna od studenta všeobecného lékařství týkající se atestací praxí, který se student nakonec rozhodl nepodat oficiálně a vyřešit na s příslušnými odpovědnými osobami na fakultě.


Petiční komise AS UK se jakožto poradní orgán AS UK ve věcech peticí seznámila také s peticí s názvem „Otevřený dopis akademickému senátu Univerzity Karlovy“. Role Petiční komise AS UK v těchto podnětech je spíše v posouzení přípustnosti projednávání takové petice. Petice „Otevřený dopis akademickému senátu Univerzity Karlovy“ jako taková přípustná je a její vyhodnocení náleží plénu AS UK.Návrh usnesení:


„Petiční komise AS UK vzala na vědomí petici s názvem ‚Otevřený dopis akademickému senátu Univerzity Karlovy‘, která byla doručena členům AS UK dne 17. října 2019 v pozdních večerních hodinách.“Hlasování: 8-0-0


Schváleno
Zapsal: Mgr. David Pavlorek

Poslední změna: 25. červen 2021 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám