Příloha č. 4 OR č. 36/2019

Ceník poplatků


Tento Ceník poplatků a placených služeb je přílohou Knihovního a výpůjčního řádu UK.


Pokuta za překročení výpůjční lhůty za dokument dle Jednotné matice výpůjček

3 Kč/1 den

50 Kč/1 den

100 Kč/1 den

1.,2., 3. upomínka e-mailem

bez poplatku

Za zaslání tištěné upomínky poštou

poštovné bude účtováno dle aktuálně platného ceníku České pošty + režijní náklady 15 Kč

4. upomínka doporučená

250 Kč (režijní náklady)

Předžalobní upomínka

Ve výši odměny za 1 úkon právní služby dle §7 Advokátního tarifu

Předžalobní příprava

200 Kč/1 dokument

Knihovnické zpracování náhrady za ztracený dokument

50 Kč/1 dokument

Ztráta nebo poškození čárového kódu nebo RFID čipu

20 Kč

Černobílá kopie 1 strany nahrazovaného dokumentu

2 Kč

Vazba nahrazovaného dokumentu

250 Kč

Ztráta nebo poškození zapůjčeného elektronického zařízení

až do výše pořizovací ceny zařízení

MVS a MMVS

dle aktuálních ceníků poskytovatelů služeb


Některé další služby můžou být zpoplatněny dle provozních řádů jednotlivých dílčích knihoven.


.pdf ke staženíPoslední změna: 13. listopad 2019 13:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám