Univerzita Karlova prodlužuje dobu trvání výstavy "Václav IV. - Král na rozhraní věků"

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 20. listopadu 2019 - Univerzita Karlova prodlužuje dobu trvání aktuální výstavy „Václav IV. - Král na rozhraní věků“. Výstavu, která probíhá v pražském Karolinu, mohou návštěvníci vzhledem k enormnímu zájmu navštívit až do 15. prosince 2019.


Výstava představuje život a dobu českého a římského krále Václava IV., od jehož smrti letos uplynulo 600 let. Expozice představuje faksimile bible Václava IV., jednoho z nejskvělejších středověkých kodexů s více než 650 ilustracemi, stejně jako faksimile dalších rukopisů, jejichž vznik souvisí s osobou krále Václava IV.


Sochařství je prezentováno kopiemi tzv. krásnoslohových skulptur, jako je Madona z kostela sv. Jiljí v Třeboni a Madona ze Šternberka. Z oblasti malířství se představuje kopie děl Mistra třeboňského oltáře, Madony svatovítské a Madony rynecké. Návštěvníci též mají možnost obdivovat technologické kopie české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, tedy těch korun, jimiž byl Václav IV. korunován. Nechybí ani modely staveb z doby Václava IV., které na výstavu zapůjčila fakulta stavební ČVUT v Praze.


Návštěvníci spolu s ní mohou navštívit fotografickou výstavu „Náš Listopad 89“, která je složena z fotografií zaslaných veřejností. Výstava reflektuje „bod zlomu“, přechod mezi dvěma světy, který byl započat na podzim 1989. Ze 168 fotografií z celé republiky bylo vybráno 30. Vystavené fotografie nejenom dokumentují události této doby, ale také komentují vývoj společnosti, který následoval. Vedle černobílých fotografií zachycujících atmosféru studentské stávky či protestů na Národní třídě je k vidění i návštěva Tomáše Bati ve Zlíně.


Obě výstavy jsou k vidění až do 15. prosince 2019 v pražském Karolinu, Ovocný trh 3, Praha 1. Vstup na obě výstavy je zdarma.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 4 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 48 000 studentů, kteří jsou zapsáni do 300 akreditovaných studijních programů s téměř 600 studijními obory.


Univerzitu Karlovu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Řadí se mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Mezi veřejnými vysokými školami vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

Poslední změna: 21. listopad 2019 16:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám