Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 18. listopadu 2019


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka,Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, David Pavlorek, Zuzana Moťovská (scype)


Přítomní hosté:

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Ing. Roman Karaš, vedoucí Ekonomického odboru RUK

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

JUDr. Jan Wagner (RUK)


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 29. listopadu 2019.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

  5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o jednání Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty, která se uskutečnila dne 13. 11. 2019 ve 13:00 hod. v Malé zasedací síni Karolina. Předsedou této pracovní skupiny byl zvolen Mgr. Michal Zima. Pracovní skupina určila postupy svojí práce. Příští jednání se uskuteční dne 10. 12. 2019 od 17:00 hod.

  6. Předsednictvo schválilo jako extramurálního člena Legislativní komise AS UK Stanislava Bohačíka (PF UK).

  7. Výzva Předsednictva AS UK pro iniciativu „Univerzity za klima“ tvoří přílohu tohoto zápisu.

  8. Předsednictvo Akademického Senátu Univerzity Karlovy bere vážně požadavky týkající se klimatu předložené iniciativou „Univerzity za klima“ a vyzývá vedení UK, aby projevilo iniciativu při jejich naplňování.

  9. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí skončení tajemnice Bc. E. Kryčerové. Předsednictvo ji děkuje za odvedenou práci pro AS UK a milou spolupráci.

  10. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 29. listopadu 2019 od 09:30 hod. na sekretariátu AS UK.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK


Zapsala: Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.

Příloha ke stažení zde.


Poslední změna: 25. listopad 2019 13:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám