Turnitin on Campus Event: Na UK se diskutovalo o akademické integritě

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


25. listopadu 2019 – Univerzita Karlova hostila další z řady akcí zabývající se otázkou tématu akademické integrity. Do tohoto tématu spadá i často medializované plagiátorství. Zástupci tuzemských a zahraničních vzdělávacích institucí řešili, jak tyto aktivity eliminovat a především to, jak jim účinně předcházet.


Akce je součástí naplňování dlouhodobé strategie Univerzity Karlovy, jejíž jednotlivé kroky by měly přispět k celkové kultivaci v této oblasti.


„Na Univerzitě Karlově velmi citlivě vnímáme, že se někteří studenti v rámci své snahy o ulehčení si studia uchylují k plagiátorským aktivitám. Našim cílem je samozřejmě tyto aktivity eliminovat, ale především chceme vytvořit takové studijní prostředí, ve kterém by tyto aktivity vůbec nevznikaly“, uvedla prorektorka UK pro studijní záležitosti Milena Králíčková.


Univerzita Karlova používá k odhalování plagiátů software Theses. Od roku 2017 zavedla další software kontroly originality prací Turnitin. Jeho výhodou je nejen větší databáze dokumentů a webových stránek, proti níž je prováděna kontrola originality, ale především možnost využití tohoto systému již v průběhu studia při práci s literárními zdroji (výuka akademického psaní) a při tvorbě závěrečné práce, čímž je chybám možno předejít. Mezi roky 2018 a 2019 narostl počet aktivních uživatelů systému Turnitin na UK o více než 30 %.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 4 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 48 000 studentů, kteří jsou zapsáni do 300 akreditovaných studijních programů s téměř 600 studijními obory.


Univerzitu Karlovu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Řadí se mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Mezi veřejnými vysokými školami vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

Poslední změna: 25. listopad 2019 11:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám