Rektor UK informoval Akademický senát o prvních výsledcích mimořádného interního auditu Česko-čínského centra

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 29. listopadu 2019 - V účetnictví rektorátu UK nejsou evidovány žádné finanční toky od nebo k velvyslanectví ČLR nebo dalším státním orgánům ČLR. Žádné smluvní ani finanční transakce také nebyly zjištěny ve vztahu ke společnostem založeným akademiky ze Střediska bezpečnostní politiky. To jsou některé z aktuálních závěrů probíhajícího mimořádného interního auditu hospodaření Česko-čínského centra UK, se kterými seznámil členky a členy AS UK rektor Tomáš Zima. Mimořádný audit bude ukončen 31. prosince 2019 a jeho výsledky budou médiím a veřejnosti poskytnuty na počátku roku 2020.


Dalším důležitým poznatkem dosavadního šetření je, že výdaje na pořádání konference Česko-čínského centra (ČČC) v roce 2019 jsou v účetnictví rektorátu UK (RUK) zaneseny dle původních podkladů, které měl RUK k dispozici od výkonného tajemníka ČČC, dr. Miloše Balabána. Není tedy zřejmé, na jaké aktivity spojené s konferencí Česko čínského centra v roce 2019 byly použity prostředky velvyslanectví ČLR, o kterých následně hovořil dr. Miloš Balabán a některá média v souvislosti s pořádáním konferencí ČČC. Univerzita Karlova na základě tohoto nálezu písemně vyzvala jednatele SBP, s.r.o. kteří údajně prostředky za tímto účelem obdrželi, aby poskytli bližší vysvětlení. Výzva byla odeslána dnes.


Audit také konstatoval, že nebyly nalezeny smlouvy s partnery konferencí, kteří se na organizaci a podpoře konferencí dle pracovníků správy ČČC podíleli a byli uvedeni v programu konferencí.


Mimořádný interní audit se vedle výše zmíněných témat také zabývá prověřováním dokladů k letním školám, které ČČC pořádalo. Pracovnice odboru interního auditu a kontroly rektorátu UK však zatím neobdržely od pracovníků správy Česko-čínského centra veškerou dokumentaci, o kterou v této souvislosti žádaly.


Mimořádný interní audit zkoumá hospodaření Česko-čínského centra UK za období 1. leden 2018 – 31. prosinec 2019 s přesahem do let 2016 a 2017, ve kterých nevedl účetnictví ČČC rektorát UK. Audit bude probíhat minimálně do 31. prosince 2019. Výše uvedené informace jsou dílčí závěry mimořádného auditu a kompletní zpráva bude médiím a akademické i široké veřejnosti poskytnuta na počátku roku 2020.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 4 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 48 000 studentů, kteří jsou zapsáni do 300 akreditovaných studijních programů s téměř 600 studijními obory.


Univerzitu Karlovu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Řadí se mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Mezi veřejnými vysokými školami vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

Poslední změna: 29. listopad 2019 11:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám