Zápis o projednání věci per rollam předsednictvem AS UK ze dne 20. prosince 2019

Členové předsednictva:

František Zahálka, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin, Josef Staša David Hurný, David Pavlorek


1. Předsednictvo AS UK se ztotožňuje se závěry a usnesením Ekonomické komise AS UK ze dne 19. prosince 2019 týkající se záměru jednat se ÚZSVM ve věci nákupu pozemků Praha Libeň pro celouniverzitní aktivity.

2. Dle článku 36 odst. 4 Jednacího řádu AS UK vyjádřilo předsednictvo AS UK kladné stanovisko k dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci projektu "Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice".

3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci proděkana Karáska o pronájmu náhradních prostor pro FSV v Nových Butovicích.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zápis ke stažení zde.


Zapsala: Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UKPoslední změna: 6. leden 2020 15:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám