Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. ledna 2020

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka,Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, David Pavlorek, Zuzana Moťovská


Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Roman Karaš, vedoucí Ekonomického odboru RUK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo postoupilo podnět Petiční komisi AS UK.

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 24. ledna 2020.

  4. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  5. Předsednictvo AS UK schválilo MUDr. Karla Ježka, Ph.D jako člena Ekonomické komise AS UK a doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D. jako člena Ediční, Studijní a Petiční komise AS UK a Ondřeje Horkého do Petiční komise AS UK.

  6. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle ust. § 9 odst. 3 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Předsednictvo vzalo na vědomí informace z Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou činnost UK. Informace budou na zasedání AS UK prezentovány v rámci informací z předsednictva.

  8. Předsednictvo AS UK rozeslalo výzvu k podávání návrhu na kandidáty do Etické komise UK, Rady kolejí a menz UK a Hlavní volební komise AS UK.

  9. Předsednictvo projednalo postup pro obsazení místa tajemnice nebo tajemníka AS UK.

  10. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 24. ledna 2020 od 09:30 hod. na sekretariátu AS UK.

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 23. leden 2020 16:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám