Rektor UK informoval Akademický senát o výsledcích mimořádného interního auditu Česko čínského centra

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 24. ledna 2020 - V účetnictví rektorátu UK nejsou evidovány žádné finanční toky od nebo k velvyslanectví ČLR nebo dalším státním orgánům ČLR. Žádné smluvní ani finanční transakce také nebyly zjištěny ve vztahu ke společnostem založeným akademiky ze Střediska bezpečnostní politiky. To jsou závěry mimořádného interního auditu hospodaření Česko-čínského centra UK, se kterými seznámil členky a členy AS UK rektor Tomáš Zima. Mimořádný audit byl ukončen 31. prosince 2019.


Interní audit se zaměřil na doklady případné spolupráce s vybranými subjekty, které mohly být navázány přímo na Čínskou lidovou republiku nebo její velvyslanectví v ČR, čínské obchodní společnosti a na katedru Střediska bezpečností politiky FSV UK. Ze zjištění vyplynulo, že žádná plnění od těchto subjektů a ani těmto subjektům nebyla prostřednictvím Rektorátu UK v uplynulých letech poskytnuta.


Interní audit se rovněž zabýval oficiálními partnery akcí, které pořádalo Česko-čínské centrum. Bylo zjištěno, že s těmito obchodními společnostmi Rektorát UK rovněž nemá uzavřené žádné smlouvy, jak bylo v minulosti tvrzeno zástupci ČČC a prezentováno v médiích.


Audit se v neposlední řadě též zabýval otázkou, zda na Rektorátu UK existují smlouvy o konkrétní spolupráci s Čínskou lidovou republikou, Ambasádou Čínské lidové republiky nebo jinou státní institucí Čínské lidové republiky. Nalezeny byly pouze smlouvy s vybranými čínskými vzdělávacími institucemi a ty slouží jako podklad pro realizaci vzájemné vzdělávací a výzkumné činnosti. Jedná se o smlouvy, které jsou standardem na všech univerzitách ve vyspělém světě.


Mimořádný interní audit zkoumal hospodaření Česko-čínského centra UK za období 1. leden 2018 – 31. prosinec 2019 s přesahem do let 2016 a 2017, ve kterých nevedl účetnictví ČČC rektorát UK.


Celou zprávu, kterou vypracoval Odbor vnitřního auditu a kontroly UK, naleznete zde.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


O Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 4 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 48 000 studentů, kteří jsou zapsáni do 300 akreditovaných studijních programů s téměř 600 studijními obory. Univerzitu Karlovu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Řadí se mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Mezi veřejnými vysokými školami vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 24. leden 2020 11:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám