31. května 1996


Usnesení AS UK v roce 1996

31. května 1996

 1. Schválil zápis ze zasedání AS UK, které se konalo 29. 3. 1996.

 2. Schválil návrh usnesení k přípravě rozpočtu VŠ na rok 1997 a k předchozím stanoviskům AS UK k tvorbě zákona o vysokém školství.

 3. Bere na vědomí Zprávu o evaluaci UK za rok 1994.

 4. Schválil změnu Organizačního řádu KaM UK (organizační převod kolejí v Plzni).

 5. Schválil předložené nájemní smlouvy:

  • MFF Malostranské nám., část sklepení objektu (A. Šlechtová)

  • ÚJOP UK v Dobrušce, bývalé stravovací zařízení (Česká pošta)

  • KaM Brandýs n/Labem, nebytový prostor (Eurotel)

  • Menza Větrník, učebna pro taneční školu (Nadace tanečního centra)

  • Sportovní areál Hostivař:

   • prostor obslužného pultu a kuchyně (Ing. R. Jiroušek)

   • skladové prostory (TJ Vodní stavby Praha)

   • provozování sauny (V. Zvolánek)

 6. Schválil návrh usnesení k činnosti ekonomické komise při rozdělování finančních rezerv.

 7. Schválil rozdělení prostředků z rezervy na tvrdost rozpočtu tak, jak bylo předloženo EK AS UK:

  FSV

  9 600 tis. Kč

  1. LF

  8 761 tis. Kč

  FTVS

  5 800 tis. Kč

  ETF

  3 200 tis. Kč

  HTF

  313 tis. Kč

  Arcib. sem.

  2 200 tis. Kč

  LF HK

  1 819 tis. Kč

  CERGE

  5 420 tis. Kč

  Celkem

  37 113 tis. Kč

  Zbývá

  17 971 tis. Kč

  PřF

  7 000 tis. Kč

  1. LF

  6 239 tis. Kč

  Zbývá

  4 732 tis. Kč ( na II. pololetí 96)


 8. Schválil rozbor hospodaření UK za rok 1995.
Poslední změna: 19. únor 2020 20:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám